Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

#

Advent 2017

10.12.2017 - druhá adventná nedeľa celý text

ostatné | 10. 12. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Vianočné turnaje 1

Vianočné turnaje

V stredu 27.12.2017 sa uskutoční v budove ZŠ Svrčinovec vianočný turnaj v stolnom tenise a vo štvrtok 28.12.2017 sa taktiež v budove ZŠ uskutoční ďalší vianočný turnaj, a to basketbal. Záujemci o tieto turnaje sa môžu prihlásiť najneskôr do 20.12.2017 u p. Krskošku alebo Bc. Cyprichovej na obecnom úrade celý text

ostatné | 9. 12. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Našiel sa kľúč od auta 1

Našiel sa kľúč od auta

Pred budovou obecného úradu sa našiel kľúč od auta. Majiteľ si ho môže prevziať na sekretariáte obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Maľovaníková nebude vo štvrtok 14.12.2017 ordinovať.
Zároveň Vám oznamujeme, že od 22.12. do 05.01.2018 bude čerpať riadnu dovolenku. Nástup bude 08.01.2018.

Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/ celý text

ostatné | 11. 11. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno

V pondelok 18.12.2017 udeľuje riaditeľstvo ZŠ vo Svrčinovci všetkým žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - realizácia Timebuildingu zamestnancov školy. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Výzva občanom - pozemky 1

Výzva občanom - pozemky

Oboznámte sa s článkom pre užívateľov pozemkov. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Prevencia krádeží a podvodov na senioroch 1

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch" obracia sa na Vás Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov. V okrese Čadca došlo len v novembri 2017 k štyrom takýmto prípadom! V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru. Ďakujeme. celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

V dňoch 21.12. a 22.12.2017, t.j. štvrtok a piatok pred vianočnými sviatkami bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadost o zapožičanie dobových fotografií 1

Žiadost o zapožičanie dobových fotografií

Obecný úrad Svrčinovec týmto žiada občanov o zapožičanie starých dobových fotografií, ktoré by sme chceli použiť pri tvorbe novej knihy o Svrčinovci. Ak sa takéto fotografie u Vás doma nachádzajú, prosíme o ich zapožičanie a doručenie na sekretariát obecného úradu najneskôr do 31.12.2017. Všetky zapožičané materiály budú späť vrátené vlastníkom. celý text

ostatné | 14. 10. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí 1

Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí

Z dôvodu vyjadrenia firmy JOKO Čadca, ktorá vykonáva zvoz TKO, budú v niektorých častiach obce na zimné obdobie opäť pristavené veľkoobjemové kontajnery. Jedná sa o časti Závršie pri kaplnke, Potok - 2 VOKy, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke.
POSLEDNÝ VÝVOZ POPOLNÍC V TÝCHTO ČASTIACH BUDE 23.10 - obec a 24.10.2017 - Závršie a Potok.
Po tomto termíne budú vysypávané v uvedených častiach iba VOKy!
Opätovne budú popolnice vysypávané od 12.04. - obec a 13.04.2018 - Závršie a Potok a následne podľa harmonogramu 1x za dva týždne. celý text

ostatné | 23. 9. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka knihy

Ponuka knihy "Rodina"

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť zbierku básní "Rodina" od autorky Anny Škulavíkovej, rodenej Gajdošovej - rodáčky zo Svrčinovca - Závršia.
Knihu vydalo Vydavateľstvo MAGMA Čadca.
Cena za knihu je € 5,--. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadosť o pomoc 2

Žiadosť o pomoc

Zbierajte vrchnáčiky... celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
D3 pre Ky?uce 1

D3 pre Ky?uce

D3 pre Ky?uce celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec