Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

Dnes oslavuje meniny MÁRIA 1

Dnes oslavuje meniny Kvetoslava

Blahoželáme! celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Vývoz popolníc sa v obci presúva na utorok 24.10.2017 1

Vývoz popolníc sa v obci presúva na utorok 24.10.2017

Z technických príčin firmy JOKO Čadca sa nebudú v pondelok 23.10.2017 vyvážať v obci popolnice. Tieto budú vyvezené až v utorok 24.10.2017. Vyvážať sa budú v utorok najskôr na Závrší a v Potoku a následne v obci. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 22. 10. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 25. októbra 2017 o 15.15 hod sa bude konať riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 15. 10. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadost o zapožičanie dobových fotografií 1

Žiadost o zapožičanie dobových fotografií

Obecný úrad Svrčinovec týmto žiada občanov o zapožičanie starých dobových fotografií, ktoré by sme chceli použiť pri tvorbe novej knihy o Svrčinovci. Ak sa takéto fotografie u Vás doma nachádzajú, prosíme o ich zapožičanie a doručenie na sekretariát obecného úradu najneskôr do 31.12.2017. Všetky zapožičané materiály budú späť vrátené vlastníkom. celý text

ostatné | 14. 10. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí 1

Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí

Z dôvodu vyjadrenia firmy JOKO Čadca, ktorá vykonáva zvoz TKO, budú v niektorých častiach obce na zimné obdobie opäť pristavené veľkoobjemové kontajnery. Jedná sa o časti Závršie pri kaplnke, Potok - 2 VOKy, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke.
POSLEDNÝ VÝVOZ POPOLNÍC V TÝCHTO ČASTIACH BUDE 23.10 - obec a 24.10.2017 - Závršie a Potok.
Po tomto termíne budú vysypávané v uvedených častiach iba VOKy!
Opätovne budú popolnice vysypávané od 12.04. - obec a 13.04.2018 - Závršie a Potok a následne podľa harmonogramu 1x za dva týždne. celý text

ostatné | 23. 9. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

Obec Svrčinovec poriada v sobotu 18.11.2017 tradičný "Katarínsky ples". Predpredaj vstupeniek u Bc. Cyprichovej od 03.11.2017. celý text

ostatné | 23. 9. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Uzávierka cesty v Obci Strečno 1

Strečno

Dňom 16.10.2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie - obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené! celý text

ostatné | 23. 9. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznam o konkurze poisťovne 1

Oznam o konkurze poisťovne

Spotrebiteľské Centrum Medzilaborce oznamuje občanom vyhlásenie konkurzu na životnú poisťovňou Rapid life /Prvá Česko-Slovenská Poisťovňa/, ktorá je momentálne v nútenej správe. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že od 23. septembra 2017 bude v prevádzke muštáreň na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90. celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Svrčinovec na základe § 49 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, a to najneskôr do 05.10.2017: obec@svrcinovec.sk. Bližšie informácie k voľbám nájdete na úradnej tabuli obce.
celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2017

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Príspevok na zateplenie rodinného domu 1

Príspevok na zateplenie rodinného domu

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce oznamuje občanom, že je možnosť podať žiadosť na príspevok na zateplenie rodinných domov, a to od 01.08.2017 do 31.10.2017 a získať tým príspevok až do výšky € 8 800,--. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Petícia proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Svrčinovec 1

Petícia proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Svrčinovec

Obec Svrčinovec zverejňuje list, ktorým žiada firmu JOKO a syn, s.r.o. Čadca o vyjadrenie sa k petícií občanov proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Obce Svrčinovec a proti ťažbe štrku v lokalite u Mišov pri rybníkoch. Zároveň zverejňuje vyjadrenie firmy JOKO k petícií a odpoveď Obce Svrčinovec celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka knihy

Ponuka knihy "Rodina"

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť zbierku básní "Rodina" od autorky Anny Škulavíkovej, rodenej Gajdošovej - rodáčky zo Svrčinovca - Závršia.
Knihu vydalo Vydavateľstvo MAGMA Čadca.
Cena za knihu je € 5,--. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2017

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, a to od 30.05.2017 od 07.00 hod až do odvolania. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznámenie 1

Oznámenie

Združenie poľovníckych spoločností Čierne - Svrčinovec oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v k.ú. Čierne, Svrčinovec a Skalité, že od 02. mája 2017 bude vyplácať finančnú náhradu za užívanie poľovných pozemkov. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadosť o pomoc 2

Žiadosť o pomoc

Zbierajte vrchnáčiky... celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Otvorený list predsedovi Žilinského samosprávneho kraja 1

Otvorený list predsedovi Žilinského samosprávneho kraja

Otvorený list predsedovi Žilinského samosprávneho kraja celý text

ostatné | 21. 12. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec
D3 pre Ky?uce 1

D3 pre Ky?uce

D3 pre Ky?uce celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec
Otvorený list predstaviteľom vlády SR 1

Otvorený list predstaviteľom vlády SR

Otvorený list predstaviteľom vlády SR celý text

ostatné | 14. 10. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec