Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

21. jún - prvý letný deň 1

Je tu LETO a PRÁZDNINY!

Prajeme Vám príjemné prežitie dovolenkového a prázdninového obdobia! Užite si posledné dva týždne prázdnin! celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Pozvánka na Trojmedzie 1

Pozvánka na Trojmedzie

Otec biskup Tomáš Galis a Biskupský úrad v Žiline Vás pozývajú v sobotu 25.08.2018 na 10. ročník stretnutia národov na Trojmedzí. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Detská lekárka nebude ordinovať 1

Detská lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že od 20.08.2018 do 07.09.2018 nebude ordinovať detská lekárka MUDr. Pribylincová z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinovať opäť začne v pondelok 10.09.2018.

Zástup:
MUDr. Mináčová /Čierne/
celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Revízia a čistenie komínov 1

Revízia a čistenie komínov

Kominárstvo Radoslav Vrábel zo Žiliny ponúka práce na vyčistenie a revízie komínov. Tieto práce príde vykonať do našej obce v stredu 29.08.2018 v čase od 07.30 - do 19.00 hod. Záujemci o tieto služby sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 27.08.2018. Občania, ktorí by mali záujem o tieto služby mimo vyhradeného termínu, sa môžu dohodnúť s p. Vrábelom na tel. čísle 0911 376 322. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Maľovaníková z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať od stredy 29.08. - do stredy 05.09.2018 /vrátane/. Taktiež v piatok 07.09.2018 nebude ordinovať z dôvodu účasti na školení.

Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/ celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

V utorok 11.09.2018 od 07.30 - do 16.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Kubale, U Meščky, U Vajdíka

V stredu 19.09.2018 od 07.30 hod - do 12.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce U Kubale, U Meščka a U Vajdíka. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Slovenský Deň kroja 1

Slovenský Deň kroja

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s významnými inštitúciami, ako aj s predstaviteľmi Lúčnice a ďalšími významnými slovenskými folklórnymi súbormi Vás srdečne pozýva na výnimočný "Deň kroja", ktorý sa uskutoční v sobotu 08.09.2018 o 15.00 hod na námestí SNP v Banskej Bystrici. Príďte v kroji! celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Pozvanie na festival do Martina 1

Pozvanie na festival do Martina

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky organizuje Mesto Martin v sobotu 15.09.2018 od 13.00 hod open-air festival najväčších československých hitov. Srdečne všetkých pozývajú! celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.10.2018 na prenájom voľné nebytové priestory v budove AB 200 /bývalý TIPOS/ o rozmere 10,4 m2. Záujemca o nebytové priestory sa môže prihlásiť na obecnom úrade. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 05.07.2018 od 07.00 hod vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. celý text

ostatné | 5. 7. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Monografia obce Svrčinovec 1

Monografia obce Svrčinovec

Práve v týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 14.09.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Rozšírenie zvozových trás vývozu popolníc v obci 1

Rozšírenie zvozových trás vývozu popolníc v obci

Ako sme už spomínali, obec uzavrela zmluvu s novou firmou ohľadom zberu komunálneho odpadu v obci. Z uvedeného dôvodu sa zároveň aj rozširujú zvozové trasy vývozu popolníc. Oboznámte sa preto z ďalšími rozšírenými zvozovými trasami. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný 1

Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný!

Obec Svrčinovec podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu - Kvalita životného prostredia pre projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním". Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný a v apríli tohto roku bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kompostéry budú k dispozícií od budúceho roku. Nie je potrebné, aby sa občania chodili hlásiť na obecný úrad! celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
POZOR - Zmena termínu vývozov TKO 1

POZOR - Zmena termínu vývozov popolníc od 01.06.2018

Vzhľadom k tomu, že od 01.06.2018 obec uzavrela zmluvu ohľadom zberu komunálneho odpadu s novou firmou CA-Cargo, s.r.o., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, menia sa zároveň aj termíny vývozov TKO v našej obci. Doteraz sa popolnice vyvážali v pondelok /obec/ a v utorok /Závršie a Potok/. Od 01.06.2018 sa budú vyvážať vo štvrtok /obec/ a v piatok /Závršie a Potok/. Oboznámte sa s novými termínmi vývozu TKO. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2018 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2018. Uvedené poplatky môžete zaplatiť na obecnom úrade v stránkové dni.
celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Nejazdi rýchlejšie, než tvoj anjel strážny dokáže lietať! 1

Nejazdi rýchlejšie, než tvoj anjel strážny dokáže lietať!

Prvé teplejšie dni prebudili aj motorkárov v našej obci. Niektorí motorkári sa proste nevedia dočkať a hneď ako len cesty oschnú, musia sa ísť na dvoch kolesách vybúriť. Zavinili už veľa dopravných nehôd a najčastejšou príčinou bola rýchlosť. Bohužiaľ nejde len o dospelých ľudí, ale aj o maloleté deti. Častokrát sa preháňajú neprimeranou rýchlosťou po obecných cestách a ohrozujú tým životy ľudí, ako aj svoje. Väčšinou ide o hrubé porušenie dopravných predpisov. Mali by si uvedomiť, že v záujme vlastnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti občanov je potrebné sa vyvarovať nebezpečnej rýchlej jazde, porušovaniu dopravných predpisov a preceňovaniu svojich schopností. Aj pomalšou jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa.
Starostka obce preto v spolupráci s poslancami OZ, na základe viacerých sťažností obyvateľov obce, požiadala o spoluprácu Políciu SR, ktorá bude mať v najbližšie dni zvýšenú hliadku na všetkých obecných cestách /hlavne cez víkendy/.
Apelujeme preto na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie dopravných predpisov nielen motorkárov, ale i vodičov motorových vozidiel!
celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ zahajuje svoju prevádzku od 01.05.2018 pre verejnosť v zmysle platného cenníka nájmov. Objednávky na športové využitie je možné telefonicky hlásiť u správcu ihrísk p. Pavla Kubalíka na telefónnom čísle 0949 105 808. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Čiastočná uzávierky cesty I/12 1

Čiastočná uzávierky cesty I/12

Oznamujeme Vám, že od 07.03.2018 začne čiastočná uzávierka cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité", Úpravy na ceste I/12". Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci 1

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Oboznámte sa ako správne nakladať s elektroodpadom, odpadom z obalov, odpadom z batérií a akumulátorov. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2018

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Upozornenie! 1

Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Separovaný zber - pozor zmena od nového roka! 1

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka!

Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec - sklo a plasty. Od nového roka 2018 je potrebné odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo /zelené vrece/, zvlášť plasty /priesvitné vrece/, zvlášť tetrapaky /priesvitné vrece/ a taktiež zvlášť obaly z kovu /priesvitné vrece/. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, musia byť stlačené a čisté! Vrecia dostanete ako doteraz v knižnici v utorok od 08.00 - do 14.30 hod a stredu od 08.00 - do 16.30 hod. celý text

ostatné | 14. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadosť o pomoc 2

Žiadosť o pomoc

Zbierajte vrchnáčiky... celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
prvá prechádzajúci
z 2
posledná