Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

22. apríl - Deň Zeme 1

22. apríl - Deň Zeme

Začiatok jari sa vždy ľuďom spája aj s veľkým jarným upratovaním, ktorého cieľom je skrášliť a upraviť si vlastné okolie. Obraciame sa preto na Vás s výzvou o celotýždennú úpravu a čistenie našej obce. Osobitne Vás chceme požiadať o vyčistenie a úpravu verejných priestranstiev vo Vašom okolí. Zároveň starostka obce vyhlasuje súťaž o najkrajšiu lokalitu obce. Prosím odfoťte svoje okolie pred a po uprataní a fotku zašlite na e-mailovú adresu obec@svrcinovec.sk do 23.04.2018. Najkrajšia lokalita bude odmenená. Pozývame všetkých občanov a dobrovoľníkov, ktorým záleží na svojom okolí a prostredí v ktorom žijeme, aby sa zúčastnili na tejto akcii. Aspoň raz za rok vráťme prírode jej pravú tvár a odstráňme z nej prvky našej nekultúrnosti.
celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Čiastočná uzávierka cesty I/12 1

Čiastočná uzávierka cesty I/12

Oznamujeme Vám, že v dňoch 16.04 - 20.04.2018 bude čiastočná uzávierka cesty "I/12 Svrčinovec - Skalité, rekonštrukcia vozovky". Dôvodom uzávierky je realizácia prieskumných vrtov v okrajovej časti vozovky. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka na prenájom nebytových priestorov 1

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Obec Svrčinovec ponúka od 01.05.2018 na prenájom voľné nebytové priestory vo vlastníctve obce, nachádzajúce sa v objekte TJ Beskyd. Jedná sa o kasíno a terasu. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Maľovaníková vo štvrtok 19.04.2018 nebude ordinovať.

Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/ celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu 1

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

V dňoch 16.04.2018 až 19.04.2018 /pondelok - štvrtok/ bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zber drobného stavebného odpadu 1

Zber drobného stavebného odpadu

V piatok 20.04.2018 bude v našej obci prebiehať zber drobného stavebného odpadu. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zber papiera 1

Zber papiera

V piatok 20.04.2018 bude v našej obci prebiehať zber papiera. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 25. apríla 2018 o 15.30 hod sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 2. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená počas letných prázdnin

Riaditeľka MŠ Svrčinovec oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa, bude z dôvodu rekonštrukčných prác kuchyne a jedálne materská škola zatvorená počas letných prázdnin 2018 /júl a august/. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 1. 4. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

V utorok 17.04.2018 a vo štvrtok 19.04.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny Pod Grapami

V utorok 24.04.2018 a vo štvrtok 26.04.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Pod Grapami. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

V stredu 25.04.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny Pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny Pod Grapami

Vo štvrtok 03.05.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Pod Grapami. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2018 od 06.30 do 16.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2018/2019. Oboznámte sa s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ. celý text

ostatné | 11. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Ochrana pred požiarmi 1

Ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz vypaľovania porastov, zakladania ohňa na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve. celý text

ostatné | 10. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Vývoz popolníc po zimnom období opäť začína fungovať 1

Vývoz popolníc po zimnom období opäť začína fungovať

Oznamujeme Vám, že v častiach obce, kde bol v zimnom období zrušený vývoz popolníc a nahradený VOKami, začne opäť fungovať. Prvý zber popolníc po zimnom období začne v pondelok 23.04.2018 v obci a v utorok 24.04.2018 na Závrší a v Potoku /ďalej podľa harmonogramu/. VOKy budú predtým z častí Závršie pri kaplnke, Potok - 2 ks, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke opäť odstránené. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Čiastočná uzávierky cesty I/12 1

Čiastočná uzávierky cesty I/12

Oznamujeme Vám, že od 07.03.2018 začne čiastočná uzávierka cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité", Úpravy na ceste I/12". Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci 1

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Oboznámte sa ako správne nakladať s elektroodpadom, odpadom z obalov, odpadom z batérií a akumulátorov. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2018

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 11.5.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Upozornenie! 1

Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Výzva 1

Výzva

Okresné riaditeľstvo PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát v Čadci týmto vyzýva vlastníka veci /štvorkolka/ , ktorá bola zaistená dňa 09.02.2018 v Obci Svrčinovec, aby sa najneskôr do 09.02.2019 prihlásil na ODI PZ v Čadci v pracovných dňoch od 07.30 do 15.30 hod alebo ohlásil telefonicky na telefónnom čísle 0961 423 515. Žiadame ďalej občanov v prípade akýchkoľvek relevantných informácii ohľadom veci a totožnosti jej vlastníka, aby sa písomne, príp. telefonicky ozvali na útvar Policajného zboru v Čadci. Ďakujeme! celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Daň a poplatok za TKO môžete platiť na obecnom úrade v stránkové dni od 20. februára 2018.
Cintorínske poplatky môžete platiť v kancelárií OPS v stránkové dni už od 01. februára 2018.
Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a ani cintorínske poplatky sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Kaufland hľadá distribútorov 1

Kaufland hľadá distribútorov

Ste študent, dôchodca, nezamestnaný, zamestnaný, invalidný dôchodca alebo rodič na rodičovskej dovolenke? Máte chuť si zarobiť? Spoločnosť Kaufland Vám ponúka možnosť privyrobiť si pri roznose reklamných novín Kaufland. Kontakt: 0917 088 232 alebo 0918 534 856 alebo e-mail mirodur@gmail.com.

celý text

ostatné | 14. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Separovaný zber - pozor zmena od nového roka! 1

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka!

Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec - sklo a plasty. Od nového roka 2018 je potrebné odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo /zelené vrece/, zvlášť plasty /priesvitné vrece/, zvlášť tetrapaky /priesvitné vrece/ a taktiež zvlášť obaly z kovu /priesvitné vrece/. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, musia byť stlačené a čisté! Vrecia dostanete ako doteraz v knižnici v utorok od 08.00 - do 14.30 hod a stredu od 08.00 - do 16.30 hod. celý text

ostatné | 14. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadosť o pomoc 2

Žiadosť o pomoc

Zbierajte vrchnáčiky... celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
prvá prechádzajúci
z 2
posledná