Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 21. marca 2018 o 15.30 hod sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - 04.04. a 06.04.

V stredu 04.04.2018 a v piatok 06.04.2018 od 07.00 - do 20.00 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce Závršie, Škradné a Potok. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

Obec Svrčinovec pozýva občanov na "veľkonočnú výstavu", ktorá sa uskutoční v sobotu 24.03. a nedeľu 25.03. v Základnej škole vo Svrčinovci. Občania, ktorí majú záujem vystavovať svoje výrobky ich môžu priniesť do piatku 23.3.2018 do 12.00 hod na obecný úrad /kancelária OPS - Bc. Cyprichová alebo Krkoška/. Kontakt: 041/4371086. Veľkonočné tvorivé dielne sa uskutočnia vo štvrtok 22.03.2018 od 15.00 hod v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Materská škola zatvorená 1

Riaditeľské voľno v materskej škole

Riaditeľka MŠ Svrčinovec oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude v stredu 28.03.2018 z dôvodu konania slávnostnej pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov materská škola zatvorená. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno v základnej škole

V stredu 21.03.2018 udeľuje riaditeľstvo ZŠ vo Svrčinovci žiakom 5. až 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - testovanie žiakov 9. ročníka a v stredu 28.03.2018 bude udelené všetkým žiakom ZŠ riaditeľské voľno z dôvodu zasadnutia slávnostnej pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov. celý text

ostatné | 9. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Vývoz popolníc po zimnom období opäť začína fungovať 1

Vývoz popolníc po zimnom období opäť začína fungovať

Oznamujeme Vám, že v častiach obce, kde bol v zimnom období zrušený vývoz popolníc a nahradený VOKami, začne opäť fungovať. Prvý zber popolníc po zimnom období začne v pondelok 23.04.2018 v obci a v utorok 24.04.2018 na Závrší a v Potoku /ďalej podľa harmonogramu/. VOKy budú predtým z častí Závršie pri kaplnke, Potok - 2 ks, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke opäť odstránené. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Čiastočná uzávierky cesty I/12 1

Čiastočná uzávierky cesty I/12

Oznamujeme Vám, že od 07.03.2018 začne čiastočná uzávierka cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité", Úpravy na ceste I/12". Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci 1

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Oboznámte sa ako správne nakladať s elektroodpadom, odpadom z obalov, odpadom z batérií a akumulátorov. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Upozornenie! 1

Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Výzva 1

Výzva

Okresné riaditeľstvo PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát v Čadci týmto vyzýva vlastníka veci /štvorkolka/ , ktorá bola zaistená dňa 09.02.2018 v Obci Svrčinovec, aby sa najneskôr do 09.02.2019 prihlásil na ODI PZ v Čadci v pracovných dňoch od 07.30 do 15.30 hod alebo ohlásil telefonicky na telefónnom čísle 0961 423 515. Žiadame ďalej občanov v prípade akýchkoľvek relevantných informácii ohľadom veci a totožnosti jej vlastníka, aby sa písomne, príp. telefonicky ozvali na útvar Policajného zboru v Čadci. Ďakujeme! celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy 1

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo ZŠ Svrčinovec oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 04.04. a 05.04.2018 od 14.00 - do 17.00 hod na prízemí základnej školy v 1.B triede. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2018 od 06.30 do 16.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2018/2019. Oboznámte sa s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Daň a poplatok za TKO môžete platiť na obecnom úrade v stránkové dni od 20. februára 2018.
Cintorínske poplatky môžete platiť v kancelárií OPS v stránkové dni už od 01. februára 2018.
Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a ani cintorínske poplatky sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Kaufland hľadá distribútorov 1

Kaufland hľadá distribútorov

Ste študent, dôchodca, nezamestnaný, zamestnaný, invalidný dôchodca alebo rodič na rodičovskej dovolenke? Máte chuť si zarobiť? Spoločnosť Kaufland Vám ponúka možnosť privyrobiť si pri roznose reklamných novín Kaufland. Kontakt: 0917 088 232 alebo 0918 534 856 alebo e-mail mirodur@gmail.com.

celý text

ostatné | 14. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Separovaný zber - pozor zmena od nového roka! 1

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka!

Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec - sklo a plasty. Od nového roka 2018 je potrebné odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo /zelené vrece/, zvlášť plasty /priesvitné vrece/, zvlášť tetrapaky /priesvitné vrece/ a taktiež zvlášť obaly z kovu /priesvitné vrece/. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, musia byť stlačené a čisté! Vrecia dostanete ako doteraz v knižnici v utorok od 08.00 - do 14.30 hod a stredu od 08.00 - do 16.30 hod. celý text

ostatné | 14. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Zaujímavosti o web stránke našej obce 1

Zaujímavosti z web stránky našej obce

Zaujíma Vás štatistika našej web stránky za minulý rok? celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 13.04.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Žiadosť o pomoc 2

Žiadosť o pomoc

Zbierajte vrchnáčiky... celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec
D3 pre Ky?uce 1

D3 pre Ky?uce

D3 pre Ky?uce celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec