Navigácia

Obsah

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

Typ: ostatné
Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch.

Všeobecná správa:

- overenie podpisu na listine - € 2,-- za každý podpis /doteraz bolo € 1,50/

- vyhotovenie odpisu z úradných kníh - € 2,-- za každú začatú stranu /doteraz bolo € 1,50/

- overenie odpisu /fotokópie/ dokladu - € 2,-- za každú začatú stranu v slovenskom jazyku /doteraz bolo € 1,50/

 

Vnútorná správa:

- nahliadnutie do matrík - € 2,-- /doteraz bolo € 1,50/

- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - € 10,-- /doteraz nebolo spoplatnené/

- príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - € 10,-- /doteraz nebolo spoplatnené/ - POPLATOK ZRUŠENÝ K 15.03.2018

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - € 20,-- /doteraz bolo € 16,50/

- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - € 20,-- /doteraz bolo € 16,50/

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - € 20,-- /doteraz bolo € 16,50/

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti € 70,-- /doteraz bolo € 66,--/

- povolenie uzavrieť manžestvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - € 35,-- /doteraz bolo € 33,--/

- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - € 70,-- /doteraz bolo € 66,--/

- uzavretie manželstva medzi cudzincami - € 200,-- /doteraz bolo € 165,50/

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - € 200,-- /doteraz bolo € 199,--/

 

 


Vytvorené: 2. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2018 10:30
Autor: Obec Svrčinovec