Navigácia

Obsah

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Typ: ostatné
Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018.

Schválením nového Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území Obce Svrčinovec nastali určité zmeny pri uplatňovaní zliav, a to:

1. Poplatník, ktorý viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce, musí doložiť uznateľné doklady:

- potvrdenie od zamestnávateľa, agentúry

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia

- potvrdenie o návšteve školy /internát, privát/

- nájomná zmluva v prípade, ak má prenajatý byt

- potvrdenie o pobyte v ústave

Všetky tieto uznateľné doklady musia byť napísané v slovenskom jazyku. Jediným uznateľným jazykom je český jazyk. Doklady, ktoré budú napísané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia mať úradne overený preklad.

Čestné vyhlásenie, ktorým sa poplatník preukazoval v minulom období, sa už nebude považovať za uznateľný doklad!

Dôchodcovia majú zľavu od 62 rokov 30% z celkovej sadzby /doteraz bolo od 70 rokov/.

Zrušila sa zľava u viacdetných rodín, ktoré platili najviac za 2 deti do 18 rokov. Od nového roka musi platiť každý občan!

 

2. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba musia v priebehu mesiaca január príslušného zdaňovacieho obdobia nahlásiť formou prihlášky /oznámenia/ na obecný úrad tieto údaje:

- počet odpadových nádob

- periodičnosť vývozu

- typ, druh odpadových nádob

- využitie veľkoobjemového kontajnera 

oznámenie - tlačivo

 

 

VZN č. 3/2017


Prílohy

Vytvorené: 28. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2018 10:08
Autor: Obec Svrčinovec