Navigácia

Obsah

Osobnosti obce


Peter Jilemnický - spisovateľ, novinár a učiteľ. V rokoch 1923 - 1929 učil a písal v osade U Deja. /nar. 18.03.1901 - zomrel 19.05.1949/

František Jurišta - akademický maliar /nar. 31.03.1925 - zomrel 13.03.2000/

František Dejčík - novinár, publicista a výtvarný fotograf /nar. 21.09.1938 - zomrel 26.08.2017/

PhDr. Ján Jurišta - žurnalista, diplomat, veľvyslanec ČSSR v Argentíne, vedec a kandidát na prezidenta v prezidentských voľbách v roku 2014 za KSS /nar. 23.08.1944/

Peter Jaroš - prozaik, dramatik a filmový scénarista. V školskom roku 1961/1962 pôsobil ako učiteľ aj spisovateľ v našej obci. Toto jeho jednoročné učiteľské pôsobenie na základnej škole bolo pre neho veľmi motivujúce. Učil na škole, písal diplomovú prácu a dokončoval novelu "Poludnie na terase". /nar. 22.01.1940/

prof. Ing. Štefan Liščák, CSc. - odborník, ktorý celý svoj aktívny život venoval rozvoju poznania v oblasti cestnej dopravy a výchove nových dopravných inžinierov /nar. 27.05.1952 - zomrel 17.09.2015/

Anton Pajonk - zberateľ a autor rozprávok a príbehov pre deti. Autor kníh "Kysucké rozprávky", "Kysucké rozprávky 2", "Drotárova palica", "Kysucké rozprávky 3", "O dievčine z obrazu" a "Dar od mravčieho kráľa". /nar. 25.06.1953 - zomrel 19.07.2014/

Terézia Mešťanová - autorka knihy Veršované rozprávky. Jej najväčším koníčkom je veršovanie rozprávok. Majstrovsky zvláda aj techniku richelie, s pomocou ktorej zhotovuje prekrásne kraslice. Spod jej rúk vychádzajú ak kroje pre bábiky. Inšpiruje sa ľudovou "módou" z rôznych kútov Kysúc. /nar. 25.11.1956/

Viera Sojčáková - Cyprichová - učiteľka hudby, speváčka, organistka /nar. 18.05.1955/

Branislav Padyšák - fotograf, ktorý svoju prácu prezentoval na významných súťažiach "Na brehu priezračnej rieky", AMFO a zúčastnil sa aj na zahraničných výstavách /nar. 06.11.1982/