Navigácia

Obsah

Dokumenty

Platné VZN a smernice obce

VZN_3-1992.pdf (o obmedzení a inej úprave zásobovania vodou z verejného vodovodu) Stiahnuté: 32x

VZN 5-1992.pdf ( o verejnom poriadku v obci Svrčinovec) Stiahnuté: 24x

Dodatok 2 k VZN 5-1992.pdf Stiahnuté: 35x

Dodatok 1 k VZN 5-1992.pdf Stiahnuté: 28x

Zasady_na_ochranu_majetku_Obce_Svrcinovec.pdf Stiahnuté: 34x

VZN 3-1999.pdf (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sú Svrčinovec) Stiahnuté: 40x

Dodatok 1 k VZN 3-1999.pdf Stiahnuté: 27x

VZN_1-2004.pdf (o školskom obvode základnej školy a školskom úrade) Stiahnuté: 30x

Rokovaci_poriadok_komisie_OZ_vo_Svrcinovci_na_ochranu_verejneho_zaujmu.pdf Stiahnuté: 26x

VZN 3-2008.pdf (o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského stravovania zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec) Stiahnuté: 31x

Dodatok_1_k_VZN_3-2008.pdf Stiahnuté: 36x

Dodatok_2_k_VZN_3-2008.pdf Stiahnuté: 29x

Dodatok_3_k_VZN_3-2008.pdf Stiahnuté: 30x

Dodatok_4_k_VZN_3-2008.pdf Stiahnuté: 35x

Dodatok_5_k_VZN_3-2008.pdf Stiahnuté: 24x

VZN 2-2008.pdf (o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec) Stiahnuté: 29x

Dodatok_4_k_VZN_2-2008.pdf Stiahnuté: 28x

VZN 1-2008.pdf (o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec) Stiahnuté: 22x

Dodatok 1 k_VZN 1-2008.pdf Stiahnuté: 23x

Zasady_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_obce.pdf Stiahnuté: 40x

Stránka