Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 114x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 116x | 18.03.2017

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 111x | 18.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 110x | 18.03.2017

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 83x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 80x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 79x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 82x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 85x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 89x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 72x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 75x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 84x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 77x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 81x | 11.09.2017

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 88x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 90x | 18.03.2017

Finančné oddelenie

ziadost o financny prispevok.pdf Stiahnuté: 108x | 18.03.2017

Byty

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 101x | 11.09.2017

Komunálny odpad

Prihláška - Oznámenie k množstvovému zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby Stiahnuté: 64x | 24.01.2018

Stránka

  • 1