Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 38x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 29x | 18.03.2017

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 22x | 18.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 32x | 18.03.2017

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 23x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 23x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 21x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 14x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 11x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 12x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 9x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 8x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 15x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 11x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 11x | 11.09.2017

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 32x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 32x | 18.03.2017

Finančné oddelenie

ziadost o financny prispevok.pdf Stiahnuté: 41x | 18.03.2017

Byty

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 19x | 11.09.2017

Stránka

  • 1