Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

    Obec

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.08.2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/K/OK-2018

700,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Svrčinovec

10.08.2018

dohoda

Dohoda o zabezpečení výkonu trestu povinnej práce

Neuvedené

Okresný súd Čadca

Obec Svrčinovec

09.08.2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/K/2

2 017,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Svrčinovec

07.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

42 596,44 EUR

HD-Drill s.r.o.

Obec Svrčinovec

01.08.2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/2.2

1 000,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Svrčinovec

23.07.2018

kúpna zmluva

Kúpna zmluva CR - 52/2017

2 481,60 EUR

Alžbeta Jašurková

Obec Svrčinovec

16.07.2018

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

Neuvedené

Veronika Strýčková a Štefan Jopčík

Obec Svrčinovec

16.07.2018

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

Neuvedené

Veronika Strýčková a Štefan Jopčík

Obec Svrčinovec

11.07.2018

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

Neuvedené

Petra a Miroslav Chrastina

Obec Svrčinovec

11.07.2018

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

Neuvedené

Petra a Miroslav Chrastina

Obec Svrčinovec

04.07.2018

zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku

Neuvedené

Miloš Zátek a manž. Marcela

Obec Svrčinovec

04.07.2018

zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku

Neuvedené

Miloš Zátek a manž. Marcela

Obec Svrčinovec

02.07.2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy

15 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Svrčinovec

29.06.2018

zmluva

Zmluva o nájme bytu

140,00 EUR

Magdaléna Škorvánková

Obec Svrčinovec

29.06.2018

zmluva

Zmluva o nájme bytu

181,70 EUR

Miloš Zátek a manž. Marcela

Obec Svrčinovec

29.06.2018

zmluva

Zmluva o nájme bytu

154,00 EUR

Jozef Jarabica

Obec Svrčinovec

29.06.2018

zmluva

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

Neuvedené

Slovenská správa ciest

Obec Svrčinovec

21.06.2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

104 214,05 EUR

Ministerstvo ŽP SR

Obec Svrčinovec

21.06.2018

dohoda

Dohoda o zrušení zmluvy

Neuvedené

Lindák Rastislav - NILTEX

Obec Svrčinovec

06.06.2018

zmluva

Zmluva o spolupráci č. 2/2018

Neuvedené

Kysucké múzeum

Obec Svrčinovec

31.05.2018

dohoda

Dohoda o úhrade dlhu

582,56 EUR

Mária Dejová a Ján Mokrý

Obec Svrčinovec

31.05.2018

zmluva

Zmluva o nájme bytu

152,00 EUR

Veronika Strýčková a Štefan Jopčík

Obec Svrčinovec

23.05.2018

zmluva

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Bezpa Consult, s.r.o.

Obec Svrčinovec

15.05.2018

dodatok k zmluve

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

MDDr. Monika Maľovaníková - MONDENT, s.r.ol

Obec Svrčinovec

02.05.2018

dohoda

Dohoda

Neuvedené

Lesné pozemkové spoločenstvo

Obec Svrčinovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: