Navigácia

Obsah

Separovaný zber

Správy

Zvozová trasa Svrčinovec - U Vajdíka

Občania osady U Vajdíka sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase - od Tiffany do Vajdíka až pod diaľnicu. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla vo štvrtok. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa Svrčinovec - U Privarčáka

Občania osady U Privarčáka sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla vo štvrtok. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa Svrčinovec - Závršie /U Liščáka/

Občania osady Závršie - U Liščáka sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase - smer od Meščana do osady U Liščáka, smer k otočni autobusu. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla v piatok. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec

Systém nakladania s odpadom oddelenie vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze, ako aj finančné prostriedky obce, v ktorej žije. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa Svrčinovec - časť Pod Grapami, U Bubna a U Blažkov

Občania osád Pod Grapami, U Bubna a U Blažkov sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla vo štvrtok /zmena od 1.6.2018/. celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa TKO vo Svrčinovci - časť U Katraka

Občania osady U Katraka sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase, ktorá končí pri rodinnom dome č. 887 /rodina Kullová a Piteková/. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla vo štvrtok /zmena od 1.6.2018/. celý text

ostatné | 4. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa TKO vo Svrčinovci - časť U Hlaváča

Občania osady U Hlaváča sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase, ktorá končí pri BD. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla vo štvrtok /zmena od 1.6.2018/. celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec

ENVI-PAK - separovaný zber - informácie

ENVI-PAK - separovaný zber - informácie celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa TKO vo Svrčinovci - časť U Berka

Občania osady U Berka sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase, ktorá končí pri rodinnom dome č. 558 /rodina Kreánová/. Zvoz sa vykonáva 1x za 2 týždne, spravidla vo štvrtok /zmena od 1.6.2018/. celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Svrčinovec

Termíny separovaného zberu v roku 2018

Termíny separovaného zberu v roku 2018 celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Termíny vývozu popolníc v roku 2018

Termíny vývozu popolníc v roku 2018 celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Separovaný zber - POZOR ZMENA!

Separovaný zber - POZOR ZMENA! celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Zber jedlých olejov

Držiteľ jedlých olejov a tukov je povinný ich odovzdať donáškovým spôsobom v použitých "PET" fľašiach, podľa možnosti od oleja do označenej nádoby, ktorá je umiestnená za vchodovými dverami obecného úradu. Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať k nádobám na komunálny odpad. celý text

ostatné | 18. 7. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Zber pneumatík

Zber pneumatík celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

ENVI-PAK - separovaný zber - informácie

ENVI-PAK - separovaný zber - informácie celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa TKO vo Svrčinovci - časť Zatky

Občania osady Zatky sú povinní KUKA nádoby v deň vývozu pristaviť na obcou určené miesto v blízkosti zvozovej trasy v čase do 07.00 hod.. Zvozová trasa je určená následovne: celý text

ostatné | 11. 1. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa TKO vo Svrčinovci - časť Potok

Občania Svrčinovca - časť Potok sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase, ktorá začína tabuľou označujúcou začiatok Svrčinovca časť Potok, vedúcou po hlavnej ceste a končiac rodinným domom č. 945. Zvoz sa vykonáva 1x za dva týždne, spravidla v piatok /zmena od 1.6.2018/. celý text

ostatné | 11. 1. 2016 | Autor: Obec Svrčinovec

Zvozová trasa TKO vo Svrčinovci - časť Závršie

Občania Svrčinovca - časť Závršie sú povinní v čase zberu TKO pristaviť zberné nádoby určené k vysypaniu čo najbližšie k zvozovej trase, ktorá začína tabuľou Svrčinovec časť Závršie, vedúcou po hlavnej ceste a končiac točňou autobusov na Závrší. Zvoz sa vykonáva 1x za dva týždne spravidla v piatok /zmena od 1.6.2018/. celý text

ostatné | 11. 1. 2016 | Autor: Libuše Veselá