Navigácia

Obsah

3. stretnutie


Viera ako dar.

Prečítaj si z katechizmu Youcat články...1-13

Za domácu úlohu:

Nápíš úvahu: Moja cesta viery, prečo verím? 

Na januárové stretnutie doniesť prihlášku !!!