Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

Liturgický kalendár

Liturgický kalendár celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor: Obec Obecný úrad

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Obec Obecný úrad

Stránka našej Žilinskej diecézy

Stránka našej Žilinskej diecézy celý text

ostatné | 13. 6. 2016 | Autor: Obec Obecný úrad

Modlitba za našu farnosť

Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoricich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebuje ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen. celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor: Obec Obecný úrad