Navigácia

Obsah

Sviatosť kňazstva


Posvätný stav (kňazstvo) má tri stupne:

  • diakon (diakonát)
  • kňaz (presbyterát)
  • biskup (episkopát)


Biskupi sú nástupcovia apoštolov.

Kňazi sú spolupracovníkmi biskupov a sú im podriadení.

Diakoni sú poslaní slúžiť biskupom a kňazom a Cirkvi.

Sviatosť sa vysluhuje vysviackou - vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou biskupa. Takto je zachovaná apoštolská postupnosť až do dnes.