Navigácia

Obsah

Sviatosť zmierenia


Sviatosť zmierenia:

Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou. Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé duchovné vzkriesenie, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom. (KKC, č. 1468)


Spytovanie svedomia podľa Desatora:

Božie prikázanie

Hriech proti prikázaniu

Cesta k dodržaniu prikázania

"Ja som Pán, tvoj Boh: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa."

Pýcha a arogancia, odmietanie veriť čo Boh zjavil, zúfalstvo, ľahostajnosť voči Bohu, nenávisť voči Bohu, uctievanie iných "bohov" - modloslužba, povery, dôvera v horoskop, veštenie a mágia, okultizmus, ateizmus, pokúšanie Boha, užitie drog

Úcta k Bohu, milovanie Boha, nezávislosť na materiálnych majetkoch, atď.

"Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo."

Rúhanie, preklínanie, zneužitie Božieho mena (Pán, Ježiš, Boh), krivá prísaha

Vždy hovoriť čisto, neprisahať, dobre hovoriť o Bohu a svätých veciach.

"Spomeň si na Pánov deň, aby si ho zasvätil."

Vynechanie omše v nedeľu (resp. sobotu večer) a v prikázaný sviatok, zbytočná práca v nedeľu, ktorá ruší potrebný odpočinok

Ísť na sv. omšu v nedeľu, modliť sa za chorých, stráviť čas s rodinou a relaxovať, navštíviť chorých, prijať Eucharistiu v milosti a s vierou, modlitba a vďakyvzdanie Bohu.

"Cti svojho otca a svoju matku."

Neprejavovanie lásky voči rodičom, ublíženie na cti rodičom a predstaveným, neposlušnosť detí vo vážnej veci, odoprenie starostlivosti o starých a bezvládnych rodičov

Rešpektovanie rodičov, počúvať ich.

"Nezabiješ!"

Nenávisť a zlosť, vražda, potrat, eutanázia, ťažké ublíženie na zdraví, ohrozenie vlastného života bez vážneho dôvodu (napr. riskantnou jazdou), sterilizácia, opilosť, požitie omamných nápojov a drog, pokus o samovraždu

Rešpektovanie života od jeho vzniku po prirodzený koniec, nepomstiť sa alebo nenávidieť, odpustiť druhým

"Nescudzoložíš!"

Masturbácia, pornografia, predmanželský sex, smilstvo, antikoncepcia, homosexualita, nečisté myšlienky - predstavy - žiadosti - dotyky, náruživé bozkávanie sa slobodných ľudí, nemravné - dráždivé reči (vtipy)

Čistota a zdržanlivosť, vyhýbanie sa zdrojom, ktoré by mohli viesť k pokúšaniam o nečistote.

"Nepokradneš!"

Kradnutie, daňový podvod, vandalizmus, neposkytnutie pomoci núdznym

Uchovaj len čo je tvoje + "Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne" (Lk 3:11).

"Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!"

Klamstvo, krivá prísaha, ohováranie, osočovanie, prezradenie zvereného alebo úradného tajomstva

Hovoriť pravdu a neohovárať resp. neničiť česť blížneho. Dobre hovoriť o druhých a hľadať dobro v každom človeku.

"Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho!"

telesná žiadostivosť, žiarlivosť (porovnaj 6. prikázanie)

Prostredníctvom čnosti a daru čistoty, čistého úmyslu, čistého pohľadu a modlitby.

"Nebudeš žiadostivo túžiť po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!"

Nenásytnosť, závisť, radosť z neúspechu druhých, záľuba v bohatstve

Radosťou z toho, čo majú druhý a vďačnosťou Bohu za dary, ktoré dáva nám.