Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3461.

 

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

 

24.10.2017

Dnes oslavuje meniny MÁRIA 1

Dnes oslavuje meniny Kvetoslava

Blahoželáme!

Detail

22.10.2017

Vývoz popolníc sa v obci presúva na utorok 24.10.2017 1

Vývoz popolníc sa v obci presúva na utorok 24.10.2017

Z technických príčin firmy JOKO Čadca sa nebudú v pondelok 23.10.2017 vyvážať v obci popolnice. Tieto budú vyvezené až v utorok 24.10.2017. Vyvážať sa budú v utorok najskôr na Závrší a v Potoku a následne v obci. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

15.10.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 25. októbra 2017 o 15.15 hod sa bude konať riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

14.10.2017

Žiadost o zapožičanie dobových fotografií 1

Žiadost o zapožičanie dobových fotografií

Obecný úrad Svrčinovec týmto žiada občanov o zapožičanie starých dobových fotografií, ktoré by sme chceli použiť pri tvorbe novej knihy o Svrčinovci. Ak sa takéto fotografie u Vás doma nachádzajú, prosíme o ich zapožičanie a doručenie na sekretariát obecného úradu najneskôr do 31.12.2017. Všetky zapožičané materiály budú späť vrátené vlastníkom.

Detail

23.09.2017

Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí 1

Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí

Z dôvodu vyjadrenia firmy JOKO Čadca, ktorá vykonáva zvoz TKO, budú v niektorých častiach obce na zimné obdobie opäť pristavené veľkoobjemové kontajnery. Jedná sa o časti Závršie pri kaplnke, Potok - 2 VOKy, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke. POSLEDNÝ VÝVOZ POPOLNÍC V TÝCHTO ČASTIACH BUDE 23.10 - obec a 24.10.2017 - Závršie a Potok. Po tomto termíne budú vysypávané v uvedených častiach iba VOKy! Opätovne budú popolnice vysypávané od 12.04. - obec a 13.04.2018 - Závršie a Potok a následne podľa harmonogramu 1x za dva týždne.

Detail

23.09.2017

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

Obec Svrčinovec poriada v sobotu 18.11.2017 tradičný "Katarínsky ples". Predpredaj vstupeniek u Bc. Cyprichovej od 03.11.2017.

Detail

23.09.2017

Uzávierka cesty v Obci Strečno 1

Strečno

Dňom 16.10.2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie - obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!

Detail

18.09.2017

Oznam o konkurze poisťovne 1

Oznam o konkurze poisťovne

Spotrebiteľské Centrum Medzilaborce oznamuje občanom vyhlásenie konkurzu na životnú poisťovňou Rapid life /Prvá Česko-Slovenská Poisťovňa/, ktorá je momentálne v nútenej správe.

Detail

12.09.2017

Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že od 23. septembra 2017 bude v prevádzke muštáreň na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90.

Detail

18.08.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Svrčinovec na základe § 49 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, a to najneskôr do 05.10.2017: obec@svrcinovec.sk. Bližšie informácie k voľbám nájdete na úradnej tabuli obce.

Detail

08.08.2017

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2017

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD..

Detail

07.08.2017

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti.

Detail

07.08.2017

Príspevok na zateplenie rodinného domu 1

Príspevok na zateplenie rodinného domu

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce oznamuje občanom, že je možnosť podať žiadosť na príspevok na zateplenie rodinných domov, a to od 01.08.2017 do 31.10.2017 a získať tým príspevok až do výšky € 8 800,--.

Detail

29.06.2017

Petícia proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Svrčinovec 1

Petícia proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Svrčinovec

Obec Svrčinovec zverejňuje list, ktorým žiada firmu JOKO a syn, s.r.o. Čadca o vyjadrenie sa k petícií občanov proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Obce Svrčinovec a proti ťažbe štrku v lokalite u Mišov pri rybníkoch. Zároveň zverejňuje vyjadrenie firmy JOKO k petícií a odpoveď Obce Svrčinovec

Detail

27.06.2017

Ponuka knihy "Rodina" 1

Ponuka knihy "Rodina"

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť zbierku básní "Rodina" od autorky Anny Škulavíkovej, rodenej Gajdošovej - rodáčky zo Svrčinovca - Závršia. Knihu vydalo Vydavateľstvo MAGMA Čadca. Cena za knihu je € 5,--.

Detail

17.11.2017 - 18.11.2017

Country Bál v Skalitom

Obec Skalité Vás srdečne pozýva na " Country Bál", ktorý sa bude konať 17.11.2017 v penzióne Mária - Skalité. Viac informácií nájdete na plagáte.

Obec Skalité

18.11.2017

Katarínsky ples

Obec Svrčinovec Vás pozýva na tradičný Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční 18.11.2017 o 19.00 hod v kultúrnom dome. Predpredaj vstupeniek je od 03.11.2017 na obecnom úrade u Bc. Cyprichovej.

Detail