Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Nakoniec zistíš , kto je falošný, kto je úprimný a kto by pre teba riskoval všetko. A ver, že mnohí ťa prekvapia..." /neznámy autor/ 

 

01.07.2019

21. jún - prvý letný deň 1

Je tu LETO a PRÁZDNINY!

Prajeme Vám príjemné prežitie dovolenkového a prázdninového obdobia!

Detail

01.07.2019

Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Okresný úrad Žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Termín čiastočnej uzávierky je od 24.07. do 30.11.2019. Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh.

Detail

30.06.2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS 1

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS

Obec Svrčinovec v zmysle Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie s podnikaním "Obecný podnik Svrčinovec - OPS" s nástupom do funkcie od 01.10.2019.

Detail

30.06.2019

Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa, s.r.o.! 1

Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa, s.r.o.!

Vážení občania, ak ste do poštovej schránky obdržali „OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonanie odborného servisu plynového kotla“ na ŽLTOM papieri, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE ÚRADNÝM OZNÁMENÍM ! Autorom je AA Správa s.r.o. Ide o reklamu a bola Radou pre reklamu posudzovaná už v máji 2017 a vyhodnotená ako klamlivá. Napriek tomu pokračujú v šírení neetickej a mätúcej reklamy.

Detail

25.06.2019

Praktická lekárka nebude ordinovať 1

Praktická lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že praktická lekárka MUDr. Drexlerová nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, a to od 29.07.2019 do 19.08.2019.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať od 19.08.2019 do 23.08.2019 a v piatok 30.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/

Detail

13.06.2019

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený pre verejnosť od 01.05.2019. Od 01.06.2019 bude správu ihrísk vykonávať p. Anna Vršková - kontakt 0951 283 597.

Detail

12.06.2019

Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 12.06.2019 od 06.00 hod až do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Detail

01.06.2019

Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august bude prevádzka zatvorená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Detail

01.06.2019

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 09.08.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

14.05.2019

Poďakovanie Aničky Gajdošovej Škulavíkovej 1

Poďakovanie Aničky Gajdošovej Škulavíkovej

POĎAKOVANIE RODNEJ ZEMI

Detail

07.05.2019

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Pozor - splatnosť platenia daní a poplatkov sa blíži!

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2019 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2019.

Detail

06.05.2019

Povinný systém finančnej správy eKasa 1

Podnikatelia pozor - povinný systém finančnej správy eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

Detail

10.08.2019

Panthers Cup 1

Panthers Cup

V sobotu 10.08.2019 sa uskutoční ďalší ročník Panthers Cup.

Detail

15.09.2019

Závršanský kermaš 1

Závršanský kermaš

V nedeľu 15.09.2019 Vás srdečne pozývame na "Závršanský kermaš".

Detail

27.10.2019

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 27.10.2019 Vás pozývame na spoločenské posedenie ku mesiacu úcty k starším.

Detail

23.11.2019

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

V sobotu 23.11.2019 Vás pozývame na tradičný katarínsky ples.

Detail

29.11.2019

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne

V piatok 29.11.2019 Vás pozývame na tvorivé dielne.

Detail