Navigácia

Obsah

Traja králi

Traja králi

Dátum konania: 6. 1. 2022

Miesto konania: neuvedené, Svrčinovec

Typ akcie: cirkevný

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 0 minút

Podľa tradície Traja králi, niekedy tiež označovaní ako mudrci z Východu, prišli pozdraviť do Betlehéma, ktorý sa dnes nachádza na území Palestíny, novorodeného Ježiška. Boli to prví pohania, ktorí sa stali kresťanmi. Mali prísť z oblasti vtedajšej Perzie, boli snáď kňazi kultu Zarathustry (to bol filozof, prorok a básnik) či hvezdári. Traduje sa, že na východe uvideli hviezdu, čo pochopili ako znamenie príchodu nového židovského kráľa.
Dorazili do Jeruzaléma, kde sa podľa biblickej tradície opýtali: „Kde je ten práve narodený kráľ Židov? Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ Kráľ Heródes, ktorý sa po narodení Ježiša obával o svoje postavenie, ich poslal do Betlehéma s tým, aby mu potom prišli povedať, kde sa Ježiš nachádza.

Traja králi Ježiška našli podľa hviezdy a odovzdali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu, čo je živica z rastliny myrhovníka. Zlato predstavuje kráľovskú dôstojnosť, kadidlo symbolizuje Kristovo božstvo a myrha značí Kristovu smrť. Traja králi, ktorí sú tradične zobrazení v orientálnom odeve a jeden z nich niekedy aj ako černoch, sa už ale ku kráľovi nevrátili. Ten sa nazlostil a podľa legendy dal zavraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov, aby ho nemohli ohroziť. Jozef, Mária a Ježiško pred touto hrozbou utiekli do Egypta.

O postavách, ktoré prišli navštíviť Ježiška, sa píše v biblii, v Matúšovom evanjeliu, ale nespomínajú sa ich mená ani počet. Až neskôr, okolo roku 500, sa začalo hovoriť, že to boli Gašpar, Melichar a Baltazár. V rámci trojkráľových charitatívnych zbierok navštevujú domy v týchto dňoch deti prezlečené práve za Troch kráľov. Na dvere na znamenie svojej návštevy píšu známu skratku G+M+B a rok.

Vedeli ste však, že táto skratka neoznačuje začiatočné písmená mudrcov, ako sa to všeobecne súdi? V skutočnosti ide o prvé písmená z latinskej vety Christus mansionem benedicat, teda v preklade Nech Kristus žehná tomuto domu. Znamienka plus tiež označujú niečo celkom iné, pôvodne to boli kríže, ktoré označovali Najsvätejšiu trojicu, teda Otca, Syna a Ducha svätého. Dnešné koledovanie vychádza z minulosti, kedy na koledu chodili kňazi. Požehnávali príbytky, kropili ich svätenou vodou a používali aj kadidlo.

Cirkev dnešný deň oslavuje ako Zjavenie Pána či Epifániu, pretože práve 6. januára sa Ježiš Kristus zjavuje ľudom ako ich kráľ. 

 

 


Vytvorené: 3. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2022 08:40