Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad vo Svrčinovci je pre zlú epidemiologickú situáciu pre verejnosť zatvorený až do odvolania. S pracovníkmi komunikujte telefonicky a elektronicky. Dane, ani poplatky za TKO sa zatiaľ nevyberajú. O začiatku výberu, ako aj spôsobe, Vás budeme včas informovať... celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2021

Vyzývame občanov, aby najneskôr do 30.04.2021 vydokladovali prípadné zmeny pri vyrubovaní miestnych daní a potvrdenie na zľavu z poplatku za TKO pre rok 2021... celý text

ostatné | 11. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Návrat detí do škôl 1

Návrat detí do škôl

Oboznámte sa s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 o obnovení školského vyučovania... celý text

ostatné | 10. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka - oznam

Zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt oznamuje, že v piatok 16.04.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup - Petramed, s.r.o. Čadca. Bolesti - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
OZNAM - separovaný zber 13.06. a 14.06.2017 1

OZNAM - separovaný zber 13.04. až 14.04.2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 13.04. až 14.04.2021 /utorok až pondelok/ sa uskutoční zvoz separovaných komodít. Vrecia s vyseparovanými komoditami /sklo, plasty, obaly z kovu a tetrapaky/ je potrebné označiť číslom domu a vyložiť najneskôr do 07.00 hod čo najbližšie k zvozovej trase. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Svrčinovec oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 01.05. do 31.05.2021... celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Skrášlime spolu našu obec! 2

Skrášlime spolu našu obec!

Občianske združenie Pre krajšie Kysuce a Obec Svrčinovec vyzýva Svrčinovčanov, aby sa zapojili do akcie "Krajší a čistý Svrčinovec"... celý text

ostatné | 5. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Zápis budúcich prvákov ZŠ 2

Zápis budúcich prvákov ZŠ

Zápis do 1. ročníka základnej školy bude v našej obci prebiehať v čase od 06.04.2021 do 18.04.2021 elektronickou formou. Bližšie informácie na web stránke základnej školy... celý text

ostatné | 5. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Záujem o prevádzku MŠ počas leta 2021 1

Záujem o prevádzku MŠ počas leta 2021

MŠ Svrčinovec žiada rodičov, ktorí majú záujem o prevádzku materskej školy počas mesiaca júl 2021, nech svoj záväzný záujem nahlásia na triedach do konca apríla 2021.celý text

ostatné | 4. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
COVID automat v okrese Čadca platný od 05.04.2021 2

COVID automat v okrese Čadca platný od 12.04.2021

Od pondelka 12.04.2021 bude v okrese Čadca platiť III. stupeň varovania v zmysle COVID automatu. celý text

ostatné | 4. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Sympózium o nádeji... 1

Sympózium o nádeji - Čo mi dáva silu žiť...

Dávame Vám do pozornosti zaujímavý program Krajského kultúrneho strediska Žilina v období od 19.04. do 30.04.2021. Veríme, že z bohatej ponuky podujatí si vyberiete... celý text

ostatné | 3. 4. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Celoslovenské skríningové testovanie 1

Testovanie v našej obci - výsledky

Aj počas tohto víkendu v sobotu 10.04.2021 prebehlo v našej obci testovanie. Z celkového počtu 520 testovaných nebol nikto pozitívny. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
V našej obci je sčítaných 86,5 % obyvateľov 1

V našej obci je sčítaných 86,5 % obyvateľov

Prvé veľké elektronické sčítanie obyvateľov skončilo. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí si splnili svoju povinnosť a do 31.03.2021 sa sčítali. Stav sčítania k 31.03.2021 v našej obci je 86,5 %, čo je 3 047 obyvateľov.  celý text

ostatné | 28. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie VZPS 1

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl /VZPS/, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách... celý text

ostatné | 13. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Pomoc obetiam trestných činov

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať... celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Prijaté opatrenia RÚVZ v Čadci 1

Prijaté opatrenia RÚVZ v Čadci

Oboznámte sa s Vyhláškou RÚVZ v Čadci, ktorej návrh bol odsúhlasený Krízovým štábom OÚ Čadca. Účinnosť vyhlášky je od pondelka 22.03.2021... celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Ochrana pred požiarmi 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

OR HaZZ v Čadci odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, a to od 08.04.2021 od 09.00 hod. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie na uzavretie ihrísk v našej obci 1

Upozornenie na uzavretie ihrísk v našej obci

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu stále platného zákazu vychádzania a zhromažďovania sa a vzhľadom na vážnosť situácie s ochorením COVID-19 v okrese Čadca, ako aj v Obci Svrčinovec, sa návšteva detských ihrísk a športovísk dôrazne neodporúča. Z tohto dôvodu bol športový areál v našej obci uzavretý. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Povinnosť nosiť respirátor 1

Povinnosť nosiť respirátor

Od 8. marca 2021 je povinnosť nosiť respirátor FFP2 v priestoroch obchodných prevádzok alebo prostriedkoch verejnej dopravy. Od 15. marca 2021 je povinnosť nosiť respirátor FFP2 v priestoroch všetkých interiérov... celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Núdzový stav na Slovensku 1

Núdzový stav na Slovensku

Vláda SR schválila v stredu 17.03.2021 ďalšie predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní na celom území SR, t.j. do 28.04.2021. celý text

ostatné | 6. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Bezpečnostná rada okresu Čadca 1

Bezpečnostná rada okresu Čadca

Bezpečnostná rada okresu Čadca informuje obyvateľov o vydaných opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR a uzneseniach vlády SR č. 123/2021, ako aj o zhoršujúcej sa prognóze vývoja epidemiologickej situácie v okrese Čadca a o kritickej situácií v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca... celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Darujte nám 2% dane 1

Darujte 2% našim deťom v základnej škole

Podporte rozvoj našej základnej školy a urobte správnu vec. Darujte 2% pre naše Rodičovské združenie pri ZŠ Svrčinovec. V minulom školskom roku 2019/2020 sme z darovaných 2% získali sumu € 1 018,55. Ďakujeme! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Darujte 2% deťom v materskej škole 1

Darujte 2% našim deťom v materskej škole

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v MŠ Svrčinovec darovaním 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia v MŠ. Ďakujeme! celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Informácia o kompostovaní 1

Informácia o kompostovaní kuchynského odpadu

Žiadame občanov, ktorí do konca januára 2021 neodovzdali na obecnom úrade vyplnené prehlásenie o kompostovaní, aby tak učinili čo najskôr. V prípade, že 100% obyvateľov obce nepreukáže, že kompostuje vlastný kuchynský odpad, bude musieť obec pristúpiť k vykonávaniu zberu kuchynského odpadu a samozrejme k zvýšeniu poplatkov za TKO. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 7. 2. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
COVID-19 - čo bude platiť od 08.02.2021 1

COVID-19 - čo bude platiť od 08.02.2021

Od pondelka 08.02.2021 začne platiť COVID automat. Všetci, ktorým to charakter zamestnania dovoľuje, budú musieť pracovať z domu. Ďalšou zmenou je predĺženie karantény po príchode zo zahraničia na 14 dní. Budeme potrebovať test, ktorý nie je starší ako 7 dní, na cestu do práce či do prírody... celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Darovanie krvi 1

Mimoriadna výzva na darovanie krvi!

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca prosí darcov krvi o urgentnú pomoc pri darovaní krvi. Pre pandémiu koronavírusu sa počet darcov znížil, zásoby sú obmedzené, no napriek tomu sa v operáciách akútnych pacientov pokračuje a tí krv nevyhnutne potrebujú. Vítaní sú darcovia všetkých skupín a aj noví darcovia...

celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad

"Potvrdenie o žití" - usmernenie pre dôchodcov

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text... celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do kanalizácie! 1

Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do kanalizácie!

SEVAK, a.s. Žilina upozorňuje občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie /ďalej len "kanalizácia"/! Vypúšťanie týchto vôd do kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody, kanalizácia kolabuje... celý text

ostatné | 31. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár na rok 2022 1

Kalendár na rok 2022

Máte doma aktuálne fotografie prírody z našej obce? Ak nie, môžete ich vyhotoviť a podeliť sa o svoje pekné zážitky zachytené na vlastnej fotografii pri potulkách v prírode po našej obci a zaslať na našu e-mailovú adresu počas tohto roka. Radi by sme potom na konci roka pripravili obecný kalendár na rok 2022 s vašimi najzaujímavejšími fotografiami. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na Vaše úžasné zábery!
celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2020

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020. celý text

ostatné | 1. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
prvá prechádzajúci
z 2
posledná