Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

21. jún - prvý letný deň 1

Je tu LETO a PRÁZDNINY!

Prajeme Vám príjemné prežitie dovolenkového a prázdninového obdobia! celý text

ostatné | 24. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Rozlúčka s letom  1

Rozlúčka s letom

Obec Svrčinovec Vás pozýva na "Rozlúčku s letom" spojenú s benefičným koncertom pre nášho spoluobčana Rasťa Hlubíka. Príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec v piatok 06. septembra 2019 o 19.30 hod na futbalové ihrisko! celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca 1

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca

Dňa 20.08.2018 bol na obecný úrad doručený otvorený list od obyvateľov Závršia, ktorý vznikol ako reakcia na žiadosť občanov U Mišov, ktorí petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním cesty na Závršie. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Nominovania osobnosti VÚC Žilina 1

Nominovania osobnosti VÚC Žilina

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o súčinnosť pri Nominácií osobností Žilinského samosprávneho kraja. Uzávierka návrhov je do 31.08.2019. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Pozvanie do divadla 1

Pozvanie do divadla

Obec Staškov Vás srdečne pozýva na reprízu divadelnej hry "Zabíjačka" do Kultúrneho domu Jozefa Kronera v nedeľu 01.09.2019 o 16.00 hod. celý text

ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší a v Potoku

V stredu 04.09.2019 od 07.30 - do 15.45 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce Závršie a Potok. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny Zatky, U Kubale, U Meščky, U Vajdíka

V utorok 10.09.2019 od 07.30 - do 16.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce Zatky, U Kubale, U Meščky, U Vajdíka. celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Odpis plynu 1

Odpis plynu

Oznamujeme Vám, že od 01.08.2019 bude pracovník SPP, a.s. Žilina vykonávať v našej obci odpis plynu. Na požiadanie sa Vám preukáže služobným preukazom. celý text

ostatné | 26. 7. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS 1

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS

Obec Svrčinovec v zmysle Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie s podnikaním "Obecný podnik Svrčinovec - OPS" s nástupom do funkcie od 01.10.2019. celý text

ostatné | 25. 7. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Okresný úrad Žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Termín čiastočnej uzávierky je od 24.07. do 30.11.2019. Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať od 19.08.2019 do 23.08.2019 a v piatok 30.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky.

Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/ celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený pre verejnosť od 01.05.2019. Od 01.06.2019 bude správu ihrísk vykonávať p. Anna Vršková - kontakt 0951 283 597. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 12.06.2019 od 06.00 hod až do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august bude prevádzka zatvorená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
celý text

ostatné | 1. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 13.09.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 1. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Poďakovanie Aničky Gajdošovej Škulavíkovej 1

Poďakovanie Aničky Gajdošovej Škulavíkovej

POĎAKOVANIE RODNEJ ZEMI
celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Povinný systém finančnej správy eKasa 1

Podnikatelia pozor - povinný systém finančnej správy eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovné poriadky ŽSR a SAD

Oboznámte sa s cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Taktiež Vám dávame do pozornosti nový cestovný poriadok SAD od 09.06.2019. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Odpoveď k požiadavke  1

Odpoveď k požiadavke

Oboznámte sa s vyjadrením Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej požiadavke na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati Čadca - Skalité - Skalité Serafínov a späť. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Obedy pre dôchodcov - POZOR ZMENA! 1

Možnosť využitia denného menu v obci

Od 01.03.2019 je možnosť využitia denného menu pre záujemcov, a to pondelok až piatok v priestoroch kasína na ihrisku v čase od 11.00 - 14.00 hod. Výber je vždy z troch jedál za cenu € 3,40. Naobedovať sa môžete priamo v priestoroch kasína. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2019

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Nadácia pre podporu RODINY 1

Nadácia pre podporu RODINY

Od 15.01.2019 pracuje Rodinné centrum pomoci a nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia. Priestory sú klientom otvorené každý deň od 08.00 do 15.00 hod. V tomto centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí VÚC Žilina, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR Banská Bystrica oznamuje, že v roku 2019 bude realizovať výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Alena Sventeková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. poskytnúť pracovníkovi požadované údaje. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory v budove AB 200 /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2. Záujemca o uvedené nebytové priestory sa môže prihlásiť na obecnom úrade. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. PROSÍME OBČANOV, KTORÍ SI EŠTE NEVYZDVIHLI KALENDÁR, ABY TAK ČO NAJSKOR UROBILI. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Zvoz popolníc - upozornenie!

Opätovne upozorňujeme občanov, že pri vývoze popolníc budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
prvá prechádzajúci
z 2
posledná