Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch 1

Podvody na senioroch

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a KNM dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, OR PZ v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, z dôvodu vysokého výskytu chorobnosti detí, bude v Materskej škole Svrčinovec prerušená prevádzka od 13.02.2019 do 19.02.2019. MŠ bude opäť otvorená od stredy 20.02.2019. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2019 od 06.30 do 15.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2019/2020. Oboznámte sa prosím s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Futbalový turnaj dorastencov 1

Futbalový turnaj dorastencov

Oblastný futbalový zväz Kysúc Vás pozýva na turnaj dorastencov /ročník 2000 a mladší/ pod záštitou združenia obcí Mikroregiónu Triangel - Skalité, Čierne, Svrčinovec, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.02.2019 v športovej hale Pratex Čadca. Predpokladané zahájenie turnaja bude o 09.00 hod. Príďte podporiť našich dorastencov! celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať v piatok 22.02.2019 z dôvodu čerpania dovolenky.

Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/ celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR Banská Bystrica oznamuje, že v roku 2019 bude realizovať výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Alena Sventeková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. poskytnúť pracovníkovi požadované údaje. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory v budove AB 200 /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2. Záujemca o uvedené nebytové priestory sa môže prihlásiť na obecnom úrade. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľby do Európskeho parlamentu 1

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda NR SR vyhlásil 01.02.23019 voľby do Európskeho parlamentu. Deň ich konania určil na sobotu 25. mája 2019. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam o zástupe detskej lekárky 1

Oznam o zástupe detskej lekárky

Žilinský samosprávny kraj - odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že od 01.02.2019 /cca 2 týždne/ bude dočasne pre deti a dorast z našej obce zabezpečená zdravotná starostlivosť na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast u spoločnosti PED-ČADCA, s.r.o. - MUDr. Jana Bartošová - telefonický kontakt 041/4604 109. Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na ambulancii uvedeného poskytovateľa. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Detská lekárka nebude ordinovať 1

Detská lekárka končí v našej obci

Oznamujeme Vám, že k 31.01.2019 detská lekárka MUDr. Pribylincová ukončuje činnosť v našej obci. Náš obvod Svrčinovec bude od 01.02.2019 patriť pod Všeobecnú praktickú ambulanciu pre deti a dorast v Čadci pod vedením primára MUDr. Marca. Zdravotná dokumentácia bude preradená do Čadce automaticky. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informácia pre bežkárov

Oznamujeme Vám, že bola upravená časť južnej Medzinárodnej stopy zdravia, a to zo SKI SKALITÉ SERAFÍNOV - SKAĽANKA - OSELNÉ - KAVALY - LIESKOVÁ - SVRČINOVEC U DEJA. Najlepšie napojenie je v časti Skalité - Serafínov /autom, vlakom/, Kavaly /pri družstve/, ale tiež z poľskej strany Zwardoň od "Pensjonatu Na Beskidku". Prajeme príjemné bežkovanie! celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. PROSÍME OBČANOV, KTORÍ SI EŠTE NEVYZDVIHLI KALENDÁR, ABY TAK ČO NAJSKOR UROBILI. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Telocvičňa ZŠ - mimo prevádzku 1

Telocvičňa ZŠ - mimo prevádzku

Riaditeľstvo ZŠ Svrčinovec oznamuje, že od 21.01.2019 je prísny zákaz pohybu osôb v priestoroch telocvične ZŠ. Školská telocvičňa sa vylučuje z prevádzky z technických príčin až do odvolania z dôvodu poškodenia stropu. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
SEVAK - výzva 1

SEVAK - výzva

Spoločnosť SEVAK, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch, hlavne neobývaných domov. Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľnosti, aby vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne vykonali účinné opatrenia pred zamrznutím vodomerov a potrubí, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť SEVAK, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Zvoz popolníc - upozornenie!

Opätovne upozorňujeme občanov, že pri vývoze popolníc budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľby prezidenta SR 1

Voľby prezidenta SR

Predseda NR SR vyhlásil 10.01.2019 voľby prezidenta SR. Deň ich konania určil na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 30. marca 2019. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zimná údržba v obci 1

Zimná údržba v obci

Prosíme občanov, aby neparkovali na chodníkoch a v blízkosti ciest, a tým uľahčili prístup techniky počas zimnej údržby. Taktiež môže dôjsť i k poškodeniu týchto odstavených vozidiel. Za pochopenie ďakujeme! celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na február 2019

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom. celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 08.03.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2019

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2019 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2019. Uvedené poplatky, vrátane cintorínskych poplatkov, môžete zaplatiť na obecnom úrade od 18.02.2019.
celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovný poriadok ŽSR

Oboznámte sa s novým cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Obec Svrčinovec viackrát pripomienkovala návrh cestovného poriadku /pridanie vlakov/, avšak neboli naše pripomienky akceptované. celý text

ostatné | 1. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 1. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska cez zimné obdobie zatvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ bude počas zimného obdobia v dobe od 01.12.2018 do 01.04.2019 pre verejnosť zatvorený. celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú spotrebu deň vopred. Povinnosťou vlastníka zveri je aj zabezpečiť odber vzoriek. Náklady spojené s laboratórnym vyšetrením sú hradené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie chovateľom ošípaných 1

Upozornenie chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO /africký mor ošípaných/ v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, žiada občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks a viac aj na vlastnú spotrebu. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Výsledky komunálnych volieb v obci 1

Výsledky komunálnych volieb v obci

Oboznámte sa s výsledkami komunálnych volieb v obci, ktoré sa konali 10.11.2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Zverejnenie výzvy 1

Zverejnenie výzvy

Obec Svrčinovec na základe VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe Článku 3 citovaného záväzného nariadenia. Žiadosti je potrebné doručiť na sekretariát obecného úradu do 30 dní od schválenia rozpočtu obce, t.j. do 27.11.2018. celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné. celý text

ostatné | 16. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
prvá prechádzajúci
z 2
posledná