Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. OBOZNÁMTE SA SO ZAREGISTROVANÝMI KANDIDÁTMI NA STAROSTU, AKO AJ NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Október - mesiac úcty k starším 1

Október - mesiac úcty k starším

Obecný úrad pripravil pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostné posedenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 21.10.2018 o 15.00 hod v kultúrnom dome. V programe vystúpia deti MŠ a ZŠ, FSk Svrčinka a Simonka Mária Halvoníková - heligonkárka a účastníčka súťaže Česko Slovensko má talent. Srdečne Vás pozývame! celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 1

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

Od 15.10. do 21.10.2018 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska "Pýtajme si slovenské". Vyzývame preto občanov, aby sa aktívne zapojili do tejto kampane a nakupovali slovenské výrobky. Každoročne sa darí nadchnúť touto myšlienkou viac ako milión občanov, ktorí sa aktívne zapájajú svojimi nákupmi do kampane a pomáhajú tak spoločne zlepšovať život nás všetkých. Spoločne úspešne budujeme nákupný patriotizmus na Slovensku. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Na bicykli k susedom 1

Na bicykli k susedom

V rámci cezhraničného projektu s názvom "Na bicykli k susedom" bude Moravskosliezský kraj so Slovenskou republikou poriadať cyklistický závod a roadshow s cyklo tématikou. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Našli sa kľúče od auta 1

Našiel sa zväzok kľúčov

V piatok 19.10.2018 sa našiel na na autobusovej zastávke zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže prevziať na sekretariáte obecného úradu /obrázok je fiktívny/. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno v základnej škole

V utorok 23.10.2018 bude žiakom ZŠ druhého až štvrtého ročníka udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok 26. októbra 2018 o 15.00 hod sa bude konať riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Združenie D3 Svrčinovec - Skalité Vám oznamuje, že v dňoch 02.10.2018 - 30.11.2018 je plánovaná realizácia úpravy komunikácií po ukončení stavby, t.j. oprava /obnova/ asfaltového krytu ciest č. I/11 a I/12 v k.ú. Svrčinovec, Čierne a Skalité. celý text

ostatné | 16. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné. celý text

ostatné | 16. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie na zaburinené pozemky 1

Upozornenie na zaburinené pozemky

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor upozorňuje na stúpajúcu zaburinenosť pozemkov, ktorých každým rokom pribúda. Vyzýva preto všetkých vlastníkov alebo nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že v priebehu mesiaca september 2018 bude spustená prevádzka muštárne na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90. celý text

ostatné | 1. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Žiadosť o pomoc 2

Poďakovanie

Oznamujeme občanom, že dňom 31.08.2018 končí zber plastových vrchnáčikov pre Adamka Kopasa. Adamkova rodina veľmi pekne ďakuje všetkým ochotným ľuďom, ktorí vrchnáčiky zbierali. Ďakujeme! celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2018

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Monografia obce Svrčinovec

Práve v týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 09.11.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný 1

Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný!

Obec Svrčinovec podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu - Kvalita životného prostredia pre projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním". Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný a v apríli tohto roku bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kompostéry budú k dispozícií od budúceho roku. Nie je potrebné, aby sa občania chodili hlásiť na obecný úrad! celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ zahajuje svoju prevádzku od 01.05.2018 pre verejnosť v zmysle platného cenníka nájmov. Objednávky na športové využitie je možné telefonicky hlásiť u správcu ihrísk p. Pavla Kubalíka na telefónnom čísle 0949 105 808. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2018

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie! 1

Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Obecný úrad
D3 pre Ky?uce 1

D3 pre Ky?uce

D3 pre Ky?uce celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Obec Obecný úrad