Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Október - mesiac úcty k starším 2

Október - mesiac úcty k starším

Obecný úrad pripravil pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostné posedenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 27.10.2019 o 15.00 hod v kultúrnom dome. V programe vystúpi Folklórna skupina Svrčinka. Srdečne Vás pozývame! celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Národné dni podpory ekonomiky Slovenska 1

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

Od 14.10. do 20.10.2019 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska s výzvou, aby sa občania aktívne zapojili do tejto kamapane a nakupovali slovenské výrobky. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu 1

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

V dňoch 14.10.2019 až 17.10.2019 /pondelok - štvrtok/ bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zber drobného stavebného odpadu 1

Zber drobného stavebného odpadu

V piatok 18.10.2019 od 07.00 - do 13.00 hod. bude v našej obci prebiehať zber drobného stavebného odpadu. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zber papiera 1

Zber papiera

V piatok 18.10.2019 bude v našej obci prebiehať zber papiera. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Pozor! - uzávierka cesty Pod Grapami a U Blažkov 1

Pozor! - uzávierka cesty Pod Grapami a U Blažkov

ŽSR Bratislava oznamujú občanom, že od pondelka 07.10.2019 začínajú s opravou betónovej klenby na železničnom moste v km 283,156 v osade Pod Grapami a U Blažkov. Z uvedeného dôvodu bude odstavená cesta pod uvedeným železničným mostom. Stavenisko bude zabezpečené výstražnými značkami. Obchádzka bude možná cez úrovňové priecestie cca 100 m nad uvedeným mostom. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší

V stredu 06.11.2019 od 09.30 - do 15.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Závršie. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Ukončenie zberu šatstva 1

Ukončenie zberu šatstva v našej obci

Oznamujeme občanom, že bohužiaľ, zber textilu v našej obci organizácia "Pomocný anjel" ukončila, nakoľko je pre nich finančne stratový. Z uvedeného dôvodu zberná nádoba už v našej obci nie je. Obec Svrčinovec sa však bude snažiť čo najskôr získať novú zbernú nádobu na zber textilu a ponúknuť spoluprácu inej organizácií. Za pochopenie ďakujeme a zároveň žiadame občanov, aby zatiaľ neuskladňovali nepotrebný textil na miesto, kde bol pôvodný kontajner! celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Otvorenie nového zariadenia pre seniorov 1

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Na 01.10.2019 je otvorené nové Zariadenia pre seniorov DOMOV ŽIVOTA v Banskej Štiavnici. V prípade Vášho záujmu bližšie informácie získate na tel. čísle 0904 456 789. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 08.11.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2.
Ďalej ponúka od 01.01.2020 na prenájom voľné nebytové priestory o výmere 16 m2 /bývalé nechtové štúdium/.
Záujemcovia o uvedené nebytové priestory sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u Mgr. Fonšovej. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2019

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam 1

Oznam

Na základe viacerých osobných dotazov občanov Vám oznamujeme, že Obec Svrčinovec NEVYDÁVA žiadne povolenky, či súhlas na vjazd či prejazd prístupovou cestou k výstavbe diaľnice v časti za tunelom U Kvaka smer Čadca. celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca 1

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca

Dňa 20.08.2018 bol na obecný úrad doručený otvorený list od obyvateľov Závršia, ktorý vznikol ako reakcia na žiadosť občanov U Mišov, ktorí petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním cesty na Závršie. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Okresný úrad Žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Termín čiastočnej uzávierky je od 24.07. do 30.11.2019. Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený pre verejnosť od 01.05.2019. Od 01.06.2019 bude správu ihrísk vykonávať p. Anna Vršková - kontakt 0951 283 597. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovné poriadky ŽSR a SAD

Oboznámte sa s cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Taktiež Vám dávame do pozornosti nový cestovný poriadok SAD od 09.06.2019. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Odpoveď k požiadavke  1

Odpoveď k požiadavke

Oboznámte sa s vyjadrením Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej požiadavke na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati Čadca - Skalité - Skalité Serafínov a späť. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2019

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Nadácia pre podporu RODINY 1

Nadácia pre podporu RODINY

Od 15.01.2019 pracuje Rodinné centrum pomoci a nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia. Priestory sú klientom otvorené každý deň od 08.00 do 15.00 hod. V tomto centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí VÚC Žilina, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR Banská Bystrica oznamuje, že v roku 2019 bude realizovať výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Alena Sventeková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. poskytnúť pracovníkovi požadované údaje. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. PROSÍME OBČANOV, KTORÍ SI EŠTE NEVYZDVIHLI KALENDÁR, ABY TAK ČO NAJSKOR UROBILI. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Zvoz popolníc - upozornenie!

Opätovne upozorňujeme občanov, že pri vývoze popolníc budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 1. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
prvá prechádzajúci
z 2
posledná