Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

Relácia o našej obci v Rádiu Regina 1

Relácia o našej obci v Rádiu Regina

Vážení občania, v nedeľu 18.11.2018 o 11.00 hod si môžete vypočuť hodinovú reláciu "Zvony nad krajinou", ktorú pripravilo Rádio Regina Stred /frekvencia 100,1 MHz/ s našimi občanmi o Obci Svrčinovec. Repríza relácie bude v pondelok 19.11.2018 o 23.00 hod na tej istej frekvencii. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú spotrebu deň vopred. Povinnosťou vlastníka zveri je aj zabezpečiť odber vzoriek. Náklady spojené s laboratórnym vyšetrením sú hradené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie chovateľom ošípaných 1

Upozornenie chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO /africký mor ošípaných/ v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, žiada občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks a viac aj na vlastnú spotrebu. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Výsledky komunálnych volieb v obci 1

Výsledky komunálnych volieb v obci

Oboznámte sa s výsledkami komunálnych volieb v obci, ktoré sa konali 10.11.2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
SuperOčko - bezplatné meranie zraku 1

SuperOčko - bezplatné meranie zraku

Vo štvrtok 29.11.2018 od 09.00 - do 10.30 hod Vás pozývame na zdravotnícku akciu "bezplatné meranie zraku" do zasadačky obecného úradu. Už nemusíte čakať, kvalifikovaný odborník z Občianskeho združenia SuperOčko z Popradu Vám zadarmo zmeria zrak a odporučí dioptrie. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť 1

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Vám oznamuje zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Svrčinovec od 01.11.2018. celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Riaditeľské voľno v ZŠ 1

Riaditeľské voľno v ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ vo Svrčinovci Vám oznamuje, že v stredu 21.11.2018 bude žiakom 6. ročníka udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

Vo štvrtok 29.11.2018 od 07.00 - do 17.00 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Mišov, U Katraka a U Hlaváča nad cestou

V stredu 28.11.2018 od 07.30 hod - do 16.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce U Mišov, U Katraka a U Hlaváča nad cestou. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Nemáte ešte darček na vianoce pre svojich blízkych? Ponúkame Vám Monografiu obce.

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Združenie D3 Svrčinovec - Skalité Vám oznamuje, že v dňoch 02.10.2018 - 30.11.2018 je plánovaná realizácia úpravy komunikácií po ukončení stavby, t.j. oprava /obnova/ asfaltového krytu ciest č. I/11 a I/12 v k.ú. Svrčinovec, Čierne a Skalité. celý text

ostatné | 16. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné. celý text

ostatné | 16. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie na zaburinené pozemky 1

Upozornenie na zaburinené pozemky

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor upozorňuje na stúpajúcu zaburinenosť pozemkov, ktorých každým rokom pribúda. Vyzýva preto všetkých vlastníkov alebo nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že v priebehu mesiaca september 2018 bude spustená prevádzka muštárne na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90. celý text

ostatné | 1. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Žiadosť o pomoc 2

Poďakovanie

Oznamujeme občanom, že dňom 31.08.2018 končí zber plastových vrchnáčikov pre Adamka Kopasa. Adamkova rodina veľmi pekne ďakuje všetkým ochotným ľuďom, ktorí vrchnáčiky zbierali. Ďakujeme! celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 09.11.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný 1

Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný!

Obec Svrčinovec podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu - Kvalita životného prostredia pre projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním". Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný a v apríli tohto roku bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kompostéry budú k dispozícií od budúceho roku. Nie je potrebné, aby sa občania chodili hlásiť na obecný úrad! celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ zahajuje svoju prevádzku od 01.05.2018 pre verejnosť v zmysle platného cenníka nájmov. Objednávky na športové využitie je možné telefonicky hlásiť u správcu ihrísk p. Pavla Kubalíka na telefónnom čísle 0949 105 808. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2018

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Upozornenie! 1

Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Obecný úrad
D3 pre Ky?uce 1

D3 pre Ky?uce

D3 pre Ky?uce celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Obec Obecný úrad