Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

#

Advent 2019

08.12.2019 - druhá adventná nedeľa celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Adventný benefičný koncert pre Rasťa 2

Adventný benefičný koncert pre Rasťa

Srdečne Vás pozývame v sobotu 14.12.2019 o 16.30 hod do kultúrneho domu, kde sa uskutoční adventný benefičný koncert pre Rasťa Hlúbika. V programe vystúpi známy husľový virtuóz Jiří Erlebach so svojím vianočným programom. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno v základnej škole

V piatok 13.12.2019 bude žiakom ZŠ udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - realizácia Teambuildingu zamestnancov školy. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať v piatok 13.12.2019 z dôvodu čerpania dovolenky. Zároveň bude čerpať dovolenku aj od 23.12.2019 do 03.01.2020. Opäť začne ordinovať od utorka 07.01.2020.

Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/ celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad počas vianočných sviatkov

Oboznámte sa so stránkovými dňami na obecnom úrade počas vianočných sviatkov. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Vianočné prázdniny v MŠ 1

Vianočné prázdniny v MŠ

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že pre nedostatočný záujem o prevádzku počas vianočných prázdnin, bude od 23.12.2019 do 06.01.2020 prevádzka materskej školy v našej obci prerušená. Prevádzka opäť začne v utorok 07.01.2020. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

Nemáte ešte vianočný darček pre svojich blízkych? V júni 2018 uzrela svetlo sveta monografia o našej obci. Opätovne Vám ju ponúkame ako vhodný darček pre svojich blízkych. Pre záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Rady a tipy na eko Vianoce! 1

Rady a tipy na eko Vianoce!

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Envi-pak Vám prináša rady a tipy, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Našli sa kľúče od auta 1

Našiel sa kľúč

V stredu 20.11.2019 sa našiel pred obecným úradom kľúčik s fialovou nálepkou. Majiteľ si ho môže prevziať na sekretariáte obecného úradu /obrázok je fiktívny/. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zber použitého šatstva 1

Zber použitého šatstva

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do zberu použitého šatstva v našej obci. Bolo vyzbierané viac ako 2 tony textilu. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľby do NR SR 2020 1

Voľby do NR SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29.02.2020. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Otvorenie nového zariadenia pre seniorov 1

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Na 01.10.2019 je otvorené nové Zariadenia pre seniorov DOMOV ŽIVOTA v Banskej Štiavnici. V prípade Vášho záujmu bližšie informácie získate na tel. čísle 0904 456 789. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 13.12.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2.
Ďalej ponúka od 01.01.2020 na prenájom voľné nebytové priestory o výmere 16 m2 /bývalé nechtové štúdium/.
Záujemcovia o uvedené nebytové priestory sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u Mgr. Fonšovej. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca 1

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca

Dňa 20.08.2018 bol na obecný úrad doručený otvorený list od obyvateľov Závršia, ktorý vznikol ako reakcia na žiadosť občanov U Mišov, ktorí petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním cesty na Závršie. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovné poriadky ŽSR a SAD

Oboznámte sa s cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Taktiež Vám dávame do pozornosti nový cestovný poriadok SAD od 09.06.2019. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Odpoveď k požiadavke  1

Odpoveď k požiadavke

Oboznámte sa s vyjadrením Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej požiadavke na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati Čadca - Skalité - Skalité Serafínov a späť. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2019

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Nadácia pre podporu RODINY 1

Nadácia pre podporu RODINY

Od 15.01.2019 pracuje Rodinné centrum pomoci a nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia. Priestory sú klientom otvorené každý deň od 08.00 do 15.00 hod. V tomto centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí VÚC Žilina, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR Banská Bystrica oznamuje, že v roku 2019 bude realizovať výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Alena Sventeková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. poskytnúť pracovníkovi požadované údaje. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné. celý text

ostatné | 16. 9. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Obecný úrad