Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Nádherné veľkonočné sviatky všetkým! 1

Nádherné veľkonočné sviatky všetkým!

Veľká noc prináša zábavu. Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie. Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nach všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do Vašej rodiny a usídlia sa tam počas celého roka. celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Prichádzajú prvé fotografie čistenia našej obce 1

Fotografie z upratovania našej obce

Na e-mailovú adresu nám prišli fotografie občanov /žiaľ, je ich len zopár/, ktorí sa zapojili do upratovania našej obce pred Veľkonočnými sviatkami. Ďakujeme! Zároveň prosíme všetkých občanov o udržiavanie poriadku v obci, aby sme za pár dní na vyčistených miestach nenašli opäť odpadky! celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Veľký týždeň  1

"Veľký týždeň"

Veľkú noc prežívame každý rok. No poznáme pôvod obradov, ich symboliku, ako aj slovenské zvyky a tradície, alebo ich prijímame automaticky, že k Veľkej noci jednoducho patria? celý text

ostatné | 14. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Nové číslo Svrčinovského spravodaja 4

Nové číslo Svrčinovského spravodaja

V tieto dni vychádza nové číslo Svrčinovského spravodaja.

celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Čistá obec na Veľkú noc 2

Čistá obec na Veľkú noc

Začiatok jari sa vždy ľuďom spája aj s veľkým upratovaním, ktorého cieľom je skrášliť a upraviť si vlastné okolie. V stredu 17.04.2019, pred Veľkonočnými sviatkami, preto pozývame všetkých občanov a žiakov ZŠ, ktorým záleží na okolí a prostredí, v ktorom žijeme, aby sa zúčastnili tejto akcie. Spoločne tak odľahčíme našu dedinu od zbytočného odpadu. "Pomôžeme obci, pomôžeme sebe! Pridajme sa všetci!" celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 04.04.2019 od 16.00 hod až do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 24. apríla 2019 o 15.00 hod sa bude konať riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome vo Svrčinovci. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Rozhodni aj ty 1

Rozhodni aj ty

Zaujímaš sa o prostredie, v ktorom žiješ? Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane? Už teraz máš šancu! Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Nápad v podobe žiadosti zašli do 13.05.2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Odpoveď k požiadavke  1

Odpoveď k požiadavke

Oboznámte sa s vyjadrením Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej požiadavke na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati Čadca - Skalité - Skalité Serafínov a späť. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy OR HaZZ v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz vypaľovania porastov, zakladania ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľby do Európskeho parlamentu 1

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda NR SR vyhlásil 01.02.2019 voľby do Európskeho parlamentu. Deň ich konania určil na sobotu 25. mája 2019. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Obedy pre dôchodcov - POZOR ZMENA! 1

Možnosť využitia denného menu v obci

Od 01.03.2019 je možnosť využitia denného menu pre záujemcov, a to pondelok až piatok v priestoroch kasína na ihrisku v čase od 11.00 - 14.00 hod. Výber je vždy z troch jedál za cenu € 3,40. Naobedovať sa môžete priamo v priestoroch kasína. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2019

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Darujte 2% deťom v materskej škole 1

Darujte 2% deťom v materskej škole

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v MŠ Svrčinovec darovaním 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie vybavenia MŠ. Ďakujeme! celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Darujte nám 2% dane 1

Darujte 2% deťom v základnej škole

Podporte rozvoj našej základnej školy a urobte správnu vec. Darujte 2% pre naše Rodičovské združenie pri ZŠ Svrčinovec. V školskom roku 2017/2018 sme z darovaných 2% získali sumu € 9 377,48. Tieto financie plánujeme použiť na výstavbu novej školskej brány a oplotenia. Ďakujeme! celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Nadácia pre podporu RODINY 1

Nadácia pre podporu RODINY

Od 15.01.2019 pracuje Rodinné centrum pomoci a nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia. Priestory sú klientom otvorené každý deň od 08.00 do 15.00 hod. V tomto centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí VÚC Žilina, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Prvý Svrčinovčan v roku 2019 1

Prvý Svrčinovčan v roku 2019

Dňa 20.02.2019 sa v nemocnici v Čadci narodila prvá občianka Svrčinovca v roku 2019. Júlia Jendrisková zo Závršia sa narodila mamičke Miroslave a oteckovi Jozefovi. Rodinke srdečne gratulujeme a malej Júlii želáme do života veľa zdravia a šťastia! celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Prevencia krádeží a podvodov na senioroch 1

Podvody na senioroch

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a KNM dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, OR PZ v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2019 od 06.30 do 15.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2019/2020. Oboznámte sa prosím s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR Banská Bystrica oznamuje, že v roku 2019 bude realizovať výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Alena Sventeková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. poskytnúť pracovníkovi požadované údaje. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory v budove AB 200 /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2. Záujemca o uvedené nebytové priestory sa môže prihlásiť na obecnom úrade. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam o zástupe detskej lekárky 1

Oznam o zástupe detskej lekárky

Žilinský samosprávny kraj - odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že od 01.02.2019 /cca 2 týždne/ bude dočasne pre deti a dorast z našej obce zabezpečená zdravotná starostlivosť na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast u spoločnosti PED-ČADCA, s.r.o. - MUDr. Jana Bartošová - telefonický kontakt 041/4604 109. Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na ambulancii uvedeného poskytovateľa. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informácia pre bežkárov

Oznamujeme Vám, že bola upravená časť južnej Medzinárodnej stopy zdravia, a to zo SKI SKALITÉ SERAFÍNOV - SKAĽANKA - OSELNÉ - KAVALY - LIESKOVÁ - SVRČINOVEC U DEJA. Najlepšie napojenie je v časti Skalité - Serafínov /autom, vlakom/, Kavaly /pri družstve/, ale tiež z poľskej strany Zwardoň od "Pensjonatu Na Beskidku". Prajeme príjemné bežkovanie! celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. PROSÍME OBČANOV, KTORÍ SI EŠTE NEVYZDVIHLI KALENDÁR, ABY TAK ČO NAJSKOR UROBILI. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
SEVAK - výzva 1

SEVAK - výzva

Spoločnosť SEVAK, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch, hlavne neobývaných domov. Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľnosti, aby vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne vykonali účinné opatrenia pred zamrznutím vodomerov a potrubí, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť SEVAK, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Zvoz popolníc - upozornenie!

Opätovne upozorňujeme občanov, že pri vývoze popolníc budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Zimná údržba v obci 1

Zimná údržba v obci

Prosíme občanov, aby neparkovali na chodníkoch a v blízkosti ciest, a tým uľahčili prístup techniky počas zimnej údržby. Taktiež môže dôjsť i k poškodeniu týchto odstavených vozidiel. Za pochopenie ďakujeme! celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 12.04.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény. celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Povinné čipovanie psov 1

Povinné čipovanie psov

Od 01.09.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, preto od tohto dátumu je už povinnosť čipovania psov a mačiek. Čipovanie aj naďalej zabezepčuje veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra. V ňom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
prvá prechádzajúci
z 2
posledná