Navigácia

Obsah

Správy

Kde budete potrebovať negatívny test? 1

Kde budete potrebovať negatívny test?

Od stredy 27.01.2021 bude na cestu do práce potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom. Testom sa bude treba preukázať aj pri ceste do prírody a pri pobyte v nej, no toto platí len pre ľudí od 15 do 65 rokov, výnimkou sú aj tí, čo COVID prekonali... celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad vo Svrčinovci bude z dôvodu prevencie pred šíriacim sa koronavírusom zatvorený pre verejnosť od 04.01.2021 do 07.02.2021. Vybavovať sa budú iba záležitosti v nevyhnutných prípadoch. VSTUP LEN S NEGATÍVNYM TESTOM! S Obcou komunikujte telefonicky alebo elektronicky, všetky informácie a kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete na web stránke obce www.svrcinovec.sk. Počas tohto obdobia sa budú každú stredu vybavovať záležitosti na obecnom úrade len do 15.00 hod. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Celoslovenské skríningové testovanie 1

Celoslovenské skríningové testovanie

Výsledky skríningového testovania COVID-19 "Zachráňme spolu životy" v našej obci... Opakované testovanie v okrese Čadca nebude, nakoľko zaznamenalo podiel pozitivity 0,64 percenta.

celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Určenie kontaktných miest 2

POZOR ZMENA pri sčítaní obyvateľov!

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte preto kontaktné miesto, kde Vám naši asistenti radi pomôžu. V obci Svrčinovec bude zriadené jedno kontaktné miesto... celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Lyžiarska stopa 1

Lyžiarska stopa

Pre priaznivcom bežeckého lyžovania prinášame dobrú správu. Dostatok snehu umožnil v našej obci zriadiť pre bežkárov tri lyžiarske stopy, ktoré môžu občania využívať... celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Prvý Svrčinovčan v roku 2019 1

Prvý Svrčinovčan v roku 2021

Dňa 13.01.2021 sa v nemocnici v Žiline narodil prvý občan Svrčinovca v roku 2021. Dominik Mitka od Skorky sa narodil mamičke Pavle a oteckovi Ľubomírovi. Rodinke srdečne gratulujeme a malému Dominikovi želáme do života veľa zdravia a šťastia! celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán vianočných opatrení - COVID-19 2

LOCKDOWN na Slovensku

Od 01.01.2021 od 5.00 hod začal tvrdý lockdown, ktorý sa predĺžuje do 07.02.2021. Počas tohto obdobia je zákaz vychádzania! celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár na rok 2022 1

Kalendár na rok 2022

Máte doma aktuálne fotografie prírody z našej obce? Ak nie, môžete ich vyhotoviť a podeliť sa o svoje pekné zážitky zachytené na vlastnej fotografii pri potulkách v prírode po našej obci a zaslať na našu e-mailovú adresu počas tohto roka. Radi by sme potom na konci roka pripravili obecný kalendár na rok 2022 s vašimi najzaujímavejšími fotografiami. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na Vaše úžasné zábery!
celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Návrat žiakov do škôl 1

Návrat žiakov do škôl

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj naďalej pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. Žiaci sa zatiaľ od pondelka 25.01.2021 do škôl, až do odvolania, nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. ŠKD pokračuje pre deti tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo pre deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu formou home office. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
SEVAK upozorňuje na mrazy! 1

SEVAK upozorňuje na mrazy!

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie! celý text

ostatné | 10. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Zimná údržba v obci 1

Zimná údržba v obci

Opätovne prosíme občanov, aby neparkovali na chodníkoch a v blízkosti ciest, a tým uľahčili prístup techniky počas zimnej údržby. Taktiež môže dôjsť i k poškodeniu týchto odstavených vozidiel. Motorové vozidlá, ktoré budú odparkované na chodníkoch a budú brániť v zimnej údržbe budú oznámené polícií a následne odtiahnuté. Za pochopenie ďakujeme! celý text

ostatné | 10. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo vo Svrčinovci v súlade s § 18 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie a voľbu Hlavného kontrolóra Obce Svrčinovec... celý text

ostatné | 2. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 3

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním... celý text

ostatné | 2. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2021

Oznamujeme občanom, že dane, poplatky za TKO, ako aj cintorínske poplatky bude možné platiť na obecnom úrade od 01. marca 2021. celý text

ostatné | 2. 1. 2021 | Autor: Obec Obecný úrad
Núdzový stav na Slovensku 1

Núdzový stav na Slovensku

Vláda SR schválila v utorok 29.12.2020 ďalšie predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní na celom území SR, t.j. do 07.02.2021. celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 2021

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2020 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok alebo im bolo vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe. celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Informácia o kompostovaní 1

Informácia o kompostovaní

Vážení občania, ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladajú obci, okrem iných povinností, aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné... celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v rámci prieskumu trhu si dovoľuje požiadať o predloženie ponuky na predmet "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Svrčinovec", a to najneskôr do 12.02.2021... celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
SSD, a.s. - nové on-line služby 1

SSD, a.s. - nové on-line služby

SSD, a.s. Žilina informuje občanov, že elektrickú prípojku, ale aj iné žiadosti súvisiace s distribúciou elektriny už môžu vybaviť aj online. Vďaka tomu je administratíva rýchlejšia, ale aj jednoduchšia.

celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Žiadosť o pandemické nemocenské 1

Žiadosť o pandemické nemocenské

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke a súčasne aj na portáli slovensko.sk elektronickú verziu formulára žiadosti o pandemické nemocenské... celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad

"Potvrdenie o žití" - usmernenie pre dôchodcov

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo e-mailom. celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

Nemáte ešte monografiu o našej obci, ktorá v júni 2018 uzrela svetlo sveta? Pre záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je stále k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 31. 10. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Usmernenie - odpady 1

Usmernenie - odpady

Oboznámte sa s usmernením k nakladaniu a hospodáreniu s odpadom počas pandémie COVID-19... celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Darovanie krvi 1

Darovanie krvi

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, vzhľadom na pandémiu COVID-19, žiada darcov krvi, aby sa na odber objednávali elektronickou formou z dôvodu zachovania bezpečnosti. Objednávanie je možné cez aplikáciu "Objednávanie" na web stránke Kysuckej nemocnice, kde sa dá vybrať deň a čas, ktorý bude darcom vyhovovať. V prípade potreby sa môžu darcovia informovať u vedúcej sestry HTO 041/4604289. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Knižnica zatvorená 1

Knižnica zatvorená

Obecná knižnica, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19, zatvorená od 13.03.2020 až do odvolania. O jej otvorení Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Aké doklady nemusíme prekladať OVM 1

Aké doklady nemusíme prekladať OVM

Oboznámte sa s prezentáciou všetkých potvrdení a výpisov, ktoré občania a podnikatelia už nie sú povinní predkladať orgánom verejnej moci. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Obecný úrad