Navigácia

Obsah

Aktuality, oznamy

Správy

Ostatky 2020 2

Ostatky 2020

Obec Svrčinovec, FSk Svrčinka a DHZ v spolupráci s ostatnými klubmi a organizáciami v obci Vás srdečne pozývajú na fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy, a to v sobotu 22.02.2020 o 18.00 hod v kultúrnom dome. Vítaný je vstup v maskách. Do tanca bude hrať Milan Galierik. V programe vystúpi Muzička spod Javora, FSk Svrčinka a Katroci. Vstupné € 3,--. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS 1

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS

Obec Svrčinovec v zmysle Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie s podnikaním "Obecný podnik Svrčinovec - OPS" s nástupom do funkcie od 01.04.2020. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2020

Oznamujeme občanom, že daň ako aj ďalšie poplatky sa začnú vyberať od 17.02.2020. celý text

ostatné | 9. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2019

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019. celý text

ostatné | 8. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Našli sa kľúče od auta 1

Našiel sa kľúč

V piatok 07.02.2020 sa našiel na ceste okolo obecného úradu zväzok kľúčov. Majiteľ si ho môže prevziať na sekretariáte obecného úradu /obrázok je fiktívny/. celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny v osade Zátky

V dňoch 25.02.2020 /utorok/, 26.02.2020 /streda/, 02.03.2020 /pondelok/, 04.03.2020 /streda/ od 07.15 - do 17.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Zátky. celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny v osade Zátky

V dňoch 03.03.2020 /utorok/, 05.03.2020 /štvrtok/ a 09.03.2020 /pondelok/ od 07.30 hod - do 16.55 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Zátky. celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľby do NR SR 2020 2

Voľby do NR SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29.02.2020. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Výzva občanom 1

Výzva občanom

Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzýva občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujú, aby občania kráčali po chodníku, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Nepodceňujte používanie reflexných prvkov, myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život! celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Pozor na nechránené železničné priecestia! 1

Pozor na nechránené železničné priecestia!

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci upozorňuje občanov, aby rešpektovali červené signalizačné svetlá na nechránených železničných priecestiach z dôvodu pridania 2 spojov - rýchlikov, a tak zabránili možnému stretu dráhového vozidla s účastníkmi cestnej premávky. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznámenie o začatí stavby 1

Oznámenie o začatí stavby

SSD, a.s. Žilina oznamuje, že stavba "9533 - Svrčinovec" Colnica - Zahustenie trafostanice Colnica, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 31.01.2019 po č.j. 986/TS/2018 bola začatá dňa 13.01.2020. Termín realizácie je do 31.05.2020. celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Prvý Svrčinovčan v roku 2019 1

Prvý Svrčinovčan v roku 2020

Dňa 11.01.2020 sa v nemocnici v Čadci narodila prvá občianka Svrčinovca v roku 2020. Aneta Kráľová od Jurištov sa narodila mamičke Romane Hudákovej a oteckovi Romanovi Kráľovi. Rodinke srdečne gratulujeme a malej Anetke želáme do života veľa zdravia a šťastia! celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Zimná údržba v obci 1

Zimná údržba v obci

Opätovne prosíme občanov, aby neparkovali na chodníkoch a v blízkosti ciest, a tým uľahčili prístup techniky počas zimnej údržby. Taktiež môže dôjsť i k poškodeniu týchto odstavených vozidiel. Motorové vozidlá, ktoré budú odparkované na chodníkoch a budú brániť v zimnej údržbe budú oznámené polícií a následne odtiahnuté. Za pochopenie ďakujeme! celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Obecný úrad zatvorený 1

Knižnica zatvorená

Oznamujeme občanom, že z technických príčin bude obecná knižnica zatvorená od 07.01.2020 až do odvolania. Vrecia na separovaný zber sa budú vydávať v kancelárií na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2020

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice! celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na február 2020

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.30 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom. celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Obec Obecný úrad
Kalendár obce 2020 1

Kalendár obce 2020

Opäť i tento rok sme pripravili Kalendár obce na rok 2020 s termínmi kultúrnych akcií, ako aj odvozu TKO a iné. Prevziať si ho môžete v stránkové dni na obecnom úrade. celý text

ostatné | 23. 11. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

V júni 2018 uzrela svetlo sveta monografia o našej obci. Pre záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je stále k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2.
Ďalej ponúka od 01.01.2020 na prenájom voľné nebytové priestory o výmere 16 m2 /bývalé nechtové štúdium/.
Záujemcovia o uvedené nebytové priestory sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u Mgr. Fonšovej. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Obec Obecný úrad
#

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Obec Obecný úrad
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk .
Uvedená služba bude bezplatná! celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Obec Obecný úrad