Navigácia

Obsah

Advent 2019

Typ: ostatné
Advent 2017 101.12.2019 - prvá adventná nedeľa

Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Čím je viac svetla, tým je príchod Krista bližšie. Sviečky pôvodne bývali tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby advetných nedieľ. Dnešné vence sú modernejšie, kreatívnejšie, stali sa dôležitou výzdobou našich domácností.

Prvou adventnou nedeľou sa zároveň začína nový liturgický rok pre katolícku cirkev.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Pre katolíkov symbolizuje príchod Ježiša - nielen jeho narodenie, ale aj očakávaný druhý príchod. Každá zo štyroch adventných nedieľ je zasvätená inej tematike. To sa odráža aj v čítaniach z Evanjelia - prvá nedeľa je venovaná príchodu Krista, druhá a tretia prechodu od Starého zákona k Novému, štvrtá udalostiam predchádzajúcim Vianociam. 

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne "roráty" zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo k tmách". Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: "Rorate caeli Desuper..." /"Rosu dajte nebesia zhora..."/.

Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod.

 


Vytvorené: 30. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2019 14:19
Autor: Obec Obecný úrad