Navigácia

Obsah

Aké doklady nemusíme prekladať OVM

Typ: ostatné
Aké doklady nemusíme prekladať OVM 1Oboznámte sa s prezentáciou všetkých potvrdení a výpisov, ktoré občania a podnikatelia už nie sú povinní predkladať orgánom verejnej moci.

V zmysle Zákona č. 221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon proti byrokracii/ sú OVM pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a informovania občanov SR vytvoril Úrad podpredsedu vlády SR pe investície a informatizáciu pre tento účel vizuálnu prezentáciu vo forme plagátu, v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať OVM.


Príloha

Vytvorené: 5. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2020 12:50
Autor: Obec Obecný úrad