Navigácia

Obsah

Ako budú školy fungovať od septembra?

Typ: ostatné
Ako budú školy fungovať od septembra? 1Školy, v súvislosti s ochorením COVID-19, sa nebudú od septembra 2021 uzatvárať plošne...

     Školy sa nebudú zatvárať ani na základe Covid automatu ani na základe rozhodnutia ministerstva. V automate sú školy od MŠ po SŠ otvorené v každej farbe okresu – od zelenej až po čiernu. Toto je veľké plus pre školstvo a súvisí to s tým, že chceme aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V prípade pozitivity sa zatvoria len individuálne triedy v súlade s pravidlami ÚVZ a tie prejdú na dištančnú výučbu.

     Na nástup do školy nie je podmienkou test. 

     Rúška sú povinné.

     Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Vzhľadom na rýchlosť šírenia delta variantu test rýchlo stráca výpovednú hodnotu. Školy sa preto budú riadiť upraveným Školským semaforom, ktorý už dobre poznajú z minulého roka - v ňom sa napríklad odporúča nemiešať triedy, zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu, či realizovať ranný filter.

     Pri pozitívnej osobe a karanténe sa riadime vyhláškami ÚVZ.

     V školstve sa nezavádzajú nové obmedzenia v tejto veci, všetko vyplýva z vyhlášok ÚVZ. Podľa nich pri pozitívnej osobe idú tí, ktorí s ňou boli 2 dni pred testovaním v kontakte, do domácej karantény.

     V prípade, že bude pozitívny rodič, tak pôjde do karantény len jeho dieťa a celá trieda do karantény nemusí ísť.

     Výnimku z karantény majú očkované deti nad 12 rokov. Pri mladších deťoch sa prihliada na očkovanie rodičov. Ak rodičia nie sú očkovaní, aj dieťa má povinnosť byť 14 dní v karanténe.

     Hromadné akcie ako sú školy v prírode, lyžiarske a stužkové sa neodporúčajú organizovať.

     Ďalšie záležitosti ako je organizácia školských klubov detí rieši semafor pre školstvo. 

     Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

     Riaditelia dostanú k dispozícii aj dokument s právnymi radami a konkrétnymi prípadmi, aby sa mali o čo oprieť v prípade, že sa niektorí rodičia budú vyhrážať žalobami kvôli noseniu rúšok a podobne. Ministerstvo sa tak pripravuje na situácie, ktoré nastali už v minulosti.

     Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

 

 

 


Vytvorené: 18. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 9. 2021 09:20
Autor: Obec Obecný úrad