Navigácia

Obsah

COVID-19

Typ: ostatné
COVID-19 1Na základe dostupných informácií, Vás ÚVZ SR informuje, že v najbližšej dobe sa očakáva návrat nešpecifikovaného počtu osôb z marginalizovaných rómskych komunít na územie SR, prevažne z Veľkej Británie. S cieľom udržať stav súčasnej epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 je naďalej veľmi dôležité dodržiavať príslušné protiepidemické opatrenia a opatrenia vydané ÚVZ SR. Úrad verejného zdravotníctva SR preto vyzýva občanov o povinnosti hlásenia takýchto skutočností /návrat občanov z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 a č. OLP/5089/2020/ príslušnému RÚVZ v Čadci.

 

 

Ak vznikne na Slovensku druhá vlna ochorenia COVID-19, tak predpokladáme, že to bude najmä pre prípady, ktoré k nám budú importované z iných krajín. Odporúčame preto, aby ľudia zvážili nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. V prípade osôb vracajúcich sa zo zahraničia je potrebné riadiť sa aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva

SR. Ide najmä o dodržanie domácej izolácie do momentu negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 po návrate z krajín, ktoré nie sú v zmysle opatrenia ÚVZ SR označené ako bezpečné z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie. Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

Plánom v najbližšom čase je pokračovať v dohľade nad populáciou - cielene testujeme indikované osoby na ochorenie COVID-19. V regiónoch pracujú dlhoroční skúsení epidemiológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia. Bez odkladu dohľadávajú kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávajú do izolácie a nariaďujú im klinický odber vzoriek na ochorenie COVID-19. Toto všetko sú veľmi účinné kroky k eliminácii šírenia ochorenia COVID-19.


Jedným z krokov epidemiologického dohľadu je aj záchyt pôvodcu nákazy v životnom prostredí z odpadových vôd, ktoré môžu obsahovať vírusy vylúčené od príznakových a bezpríznakových osôb. Epidemiológia založená na odpadových vodách predstavuje jeden z prístupov, ako objektivizovať výskyt SARS-CoV-2 v populácii.


Monitorovanie odpadových vôd má veľký potenciál na poskytnutie včasných varovných signálov o tom, ako široko cirkuluje SARS-CoV-2 v komunite, najmä u tých osôb, ktoré vykazujú mierne príznaky alebo vôbec žiadne príznaky.


Dlhoročné skúsenosti (viac ako 40–ročné) máme so záchytom poliovírusov v odpadových vodách.


Zameriame sa aj na aktívne zisťovanie prípadov – záchyt pôvodcu nákazy v populácii. Dohľad bude založený na pravidelnom sledovaní akútnych respiračných ochorení, chrípky a syndrómu akútneho ťažkého respiračného ochorenia (SARI), čiže pôjde o bežne používaný systém, ktorý bude rozšírený o sledovanie COVID-19.


Pravidelné odbery budú vykonávať sentineloví lekári u pacientov s podozrením na infekciu (akútne respiračné ochorenie, chrípka + rozšírenie o COVID-19) a lekári v nemocniciach u pacientov hospitalizovaných so závažnou akútnou respiračnou infekciou (SARI + COVID-19). Pomocou odberov od sentinelových lekárov sa bude mapovať výskyt vírusov cirkulujúcich v populácii.


Sentineloví lekári sú všeobecní lekári pre deti a dorast, ako aj pre dospelých, ambulujúci rovnomerne na celom území Slovenska, ktorí dobrovoľne spolupracujú s príslušným laboratóriom. Už v súčasnosti spolupracujú s laboratóriami počas chrípkovej sezóny.
 

S využitím týchto a ďalších opatrení dokážeme včas zachytiť ohnisko COVID-19 – časovo a miestne ho lokalizovať a zabezpečiť účinné protiepidemické opatrenia.


V prípade druhej vlny sa budeme snažiť riešiť opatrenia na lokálnej úrovni. Naša práca bude zameraná na rýchly záchyt podozrivého prípadu, jeho diagnostiku, izoláciu, liečbu, podľa potreby hospitalizáciu a zabezpečenie opatrení v ohnisku nákazy u osôb chorých, podozrivých z ochorenia (s klinickými príznakmi COVID-19) a podozrivých z nákazy

(nemajú klinické príznaky, ale boli v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19).


Medzi opatrenia môžu patriť karanténa (domáca izolácia), samozrejme, dohľadávanie kontaktov, zatváranie škôl, ak sa v nich potvrdí ochorenie COVID-19, a podobne.


Popri tom pristúpime aj k používaniu známych preventívnych opatrení - osobná a respiračná hygiena, sociálne dištančné opatrenia, rúška, rukavice, dezinfekcia rúk, dezinfekcia prostredia.

Zvýšený výskyt prípadov ochorenia COVID-19 sa očakáva na jeseň spolu s nárastom akútnych respiračných ochorení a chrípky. Nevylučujeme, že výskyt ochorení môže nastať aj skôr, keďže už dnes vnímame, že v niektorých krajinách začína chorobnosť na ochorenie COVID-19 narastať.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 


 


Prílohy

Vytvorené: 24. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 6. 2020 13:30
Autor: Obec Obecný úrad