Navigácia

Obsah

Informácia o kompostovaní

Typ: ostatné
Informácia o kompostovaní 1Vážení občania, ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladajú obci, okrem iných povinností, aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné...

 

  1. vyplniť a podpísať (podpíše zástupca domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  2. doručiť do kancelárie Obecného podniku Svrčinovec v úradných hodinách najneskôr do 31.01.2021

 

 

Tlačivo vyhlásenia stiahnuť TU: 


Čestné prehlásenie o kompostovaní

 

 


Príloha

Vytvorené: 3. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2020 07:31
Autor: Obec Obecný úrad