Navigácia

Obsah

Informácia o kompostovaní kuchynského odpadu

Typ: ostatné
Informácia o kompostovaní 1Žiadame občanov, ktorí do konca januára 2021 neodovzdali na obecnom úrade vyplnené prehlásenie o kompostovaní, aby tak učinili čo najskôr. V prípade, že 100% obyvateľov obce nepreukáže, že kompostuje vlastný kuchynský odpad, bude musieť obec pristúpiť k vykonávaniu zberu kuchynského odpadu a samozrejme k zvýšeniu poplatkov za TKO. Ďakujeme za pochopenie!

     Vážení občania, ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladajú obci, okrem iných povinností, aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné...

  1. vyplniť a podpísať (podpíše zástupca domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  2. doručiť do kancelárie Obecného podniku Svrčinovec v úradných hodinách najneskôr do 31.01.2021

 

 

Tlačivo vyhlásenia stiahnuť TU: 


Čestné prehlásenie o kompostovaní

 

 


Príloha

Vytvorené: 3. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2021 10:02
Autor: Obec Obecný úrad