Navigácia

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 - 2027

Typ: ostatné
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 - 2027 1Občania Obce Svrčinovec môžu pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 - 2027...

     Ako pomôže obec ohrozeným skupinám svojich obyvateľov? Aké služby im poskytuje? Čo plánuje v tejto oblasti? Čo všetko potrebujú občania, aby sa im vo Svrčinovci lepšie žilo?

     Obec Svrčinovec v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 - 2027, ktorý dáva odpovede aj na tieto otázky. Ide o strategický dokument, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti i opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. 

     Podkladom pre jeho vypracovanie je aj dotazník, ktorý mapuje sociálne potreby občanov. 

     Prosíme teda občanov, aby venovali pár minút vyplneniu tohto dotazníka. Dotazník je možné vyplniť do 30.06.2022 nasledovnými spôsobmi:

1/ stiahnutie prílohy dotazníka z web stránky obce, jeho vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: obec@svrcinovec.sk alebo matrika@svrcinovec.sk,

2/ stiahnutie prílohy dotazníka z web stránky obce, jeho vytlačenie, vyplnenie a doručenie osobne alebo poštou na adresu: Obec Svrčinovec - Obecný úrad č. 858, 023 12  Svrčinovec,

3/ prevzatie vytlačeného dotazníka na referáte obecného úradu - matrika, jeho vyplnenie a následné odovzdanie

     Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme!

dotazník /word/

dotazník /pdf/

 

Bližšie informácie: Mgr. Fonšová /0904 437 437/

 

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2022 14:00
Autor: Obec Obecný úrad