Navigácia

Obsah

Oznámenie o verejnom prerokovaní

Typ: ostatné
Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní 1Mesto Čadca v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou, Obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava oznamuje, že v piatok 14.08.2020 o 10.30 hod sa v Kultúrnom dome v Čadci uskutoční spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti "Inovácia vedenia V4040 Varín - št. hranica SR/ČR".

 

Ministerstvo ŽP SR, v súvislosti s "Inováciou vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR", informuje občanov, že dňom 21.07.2020 nadobudol účinnosť Zákon č. 198/2020 Z.z., ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do Správy možno nahliadnúť na horeuvedených mestských a obecných úradoch v ich úradných hodinách. Správa je taktiež prístupná elektronicky na:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2020 16:24
Autor: Obec Obecný úrad