Navigácia

Obsah

Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný!

Typ: ostatné
Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný 1Obec Svrčinovec podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu - Kvalita životného prostredia pre projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním". Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný a v apríli tohto roku bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kompostéry budú k dispozícií od budúceho roku. Nie je potrebné, aby sa občania chodili hlásiť na obecný úrad!

Požadovaná výška NFP:  € 104 214,05

Spoluúčasť obce 5%: €  5 484,95

Celkové oprávnené výdavky spolu: €  109 699,--

Dňa 27.04.2018 bolo Obci Svrčinovec doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to v celej požadovanej výške: €  104 214,05

Čo to pre nás znamená: Po administratívnej kontrole verejného obstarávania, doložení potrebných dokladov bude nasledovať podpis Zmluvy s Ministerstvom životného prostredia Bratislava a následne dodanie biokompostérov.  

Obec ich bude distribuovať domácnostiam, a to v počte 900 ks - 1000 litrových biokompostérov.

Ďalších 5 ks biokompostérov - 1250 litrových bude umiestnených v obci na verejných priestranstvách, pri školách, cintoríne a pod.

SVRČINOVEC BUDE OPAŤ O NIEČO ČISTEJŠÍ A KRAJŠÍ!

 


Vytvorené: 6. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2018 13:42
Autor: Obec Obecný úrad