Navigácia

Obsah

Spojené voľby 2022

Typ: ostatné
Spojené voľby 2022 2Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022...

Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, resp. starostu obce a tiež poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. 

Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.

 

Národná rada SR 2. decembra 2021 schválila novelu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Novela nadobudla účinnosť od 1. januára 2022, okrem zavedenia pojmu "nezávislý kandidát", ktoré vstúpilo do platnosti od apríla 2022.

 

V súvislosti s voľbami upozorňujeme, že v zmysle § 1b/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov "Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, príp. aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce". 

K dnešnému dňu obec nedala nikomu súhlas k používaniu symbolov obce v spojení s kampaňou do jesenných volieb.

 

V piatok 10.06.2022 sa začala oficiálna volebná kampaň do spojených jesenných volieb. V Zbierke zákonov totiž uverejnili rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Bližšie informácie k voľbám: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 7. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2022 07:36
Autor: Obec Obecný úrad