Navigácia

Obsah

Štatistické zisťovanie

Typ: ostatné
Štatistické zisťovanie 1SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

 

 

 

Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií. 

Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí, medzi ktorými je aj naša obec. Do zisťovania je zaradených cca 4 100 domácností. 

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 041/51 13 210 - Ing. Alena Babíková.


Vytvorené: 14. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2019 12:11
Autor: Obec Obecný úrad