Navigácia

Obsah

Upozornenie!

Typ: ostatné
Upozornenie! 1Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej...

 

 

 

Majitelia domácnosti si v tom prípade musia na vlastné náklady odpad správne vyseparovať a bude im odvezený pri nasledujúcom zbere podľa harmonogramu zberu v obci.

     Taktiež upozorňujeme občanov, aby používali priesvitné vrecia /nie čierne/ z dôvodu kontroly firmou T+T, a.s. Žilina, ktorá od nás odoberá odpad a zabezpečuje jeho následne využitie.

     Vrecia si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade – na poschodí v knižnici, a to:

v utorok od 08.00 – do 14.30 hod

v stredu od 08.00 – do 16.30 hod

 

     Pravidlá ako triediť odpad do vriec platia pre všetkých pôvodcov odpadu /obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch aj bytových domoch/ rovnako.

     V prípade opakujúcej sa situácie, keď pôvodca odpadu nebude správne triediť odpad, dopustí sa tým priestupku a môže mu byť obcou uložená pokuta v zmysle  Zákona č. 79/2015 o odpadoch a schváleného VZN obce č. 2/2016.

     Pevne veríme, že zodpovedným separovaním predídeme všetkým nepríjemnostiam a takto spoločne prispejeme k správnemu nakladaniu s odpadom, k ochrane životného prostredia a k znižovaniu nákladov za zber a likvidáciu odpadov.

 

 

   

 

 


Vytvorené: 27. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 10:26
Autor: Obec Obecný úrad