Navigácia

Obsah

Voľby do NR SR 2020

Typ: ostatné
Voľby do NR SR 2020 1Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29.02.2020.

 

Vyhlásenie volieb do NR SR

 

Informácia pre voliča

 

Utvorenie volebných okrskov a miestností

 

V súvislosti s prípravou volieb do NR SR v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia uvázame následovné usmernenie:

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Obec skontroluje úplnosť žiadosti podľa § 60 ods. 2 volebného zákona, resp. údaje žiadateľa v stálom zozname voličov a najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb zašle na adresu miesta pobytu žiadateľa v cudzine materiály na hlasovanie. 

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: obec@svrcinovec.sk

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o hlasovací preukaz: obec@svrcinovec.sk

 

Bližšie informácie k voľbe poštou získate na: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov v Obci Svrčinovec

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 21. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2020 11:58
Autor: Obec Obecný úrad