Navigácia

Obsah

Výzva rodičom - uplatnenie si bezplatných obedov v školskej jedálni

Typ: ostatné
Výzva rodičom - uplatnenie si bezplatných obedov v školskej jedálni 1Obec Svrčinovec ako zriaďovateľ Základnej školy Svrčinovec oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022...

     K poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /ďalej len "dotácia na stravu"/ v školskom roku 2021/2022 - bezplatné obedy - je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť na Obecný úrad Svrčinovec - odd. sociálne /Mgr. Fonšová/ v termíne od 19.07.2021 - do 30.07.2021 následovné potvrdenia:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi /takéto potvrdenie vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca/

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima /takéto potvrdenie vystaví po prepočte príjmov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca/,

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa /tlačivo je k dispozícií na Obecnom úrade Svrčinovec - odd. sociálne alebo k stiahnutiu na konci tohto oznámenia/

 

Táto výzva sa týka len rodičov, ktorí majú v starostlivosti dieťa, nie sú SZČO, nie sú zamestnaní a ich deti navštevujú Základnú školu Svrčinovec č. 336 a deti sú vo veku od 6 do 15 rokov.

 

Kontakt: 041/4371 827, kl. 18 alebo 0904 437 437

E-mail: matrika@svrcinovec.sk

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 2. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2021 09:58
Autor: Obec Obecný úrad