Navigácia

Obsah

Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do kanalizácie!

Typ: ostatné
Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do kanalizácie! 1SEVAK, a.s. Žilina upozorňuje občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie /ďalej len "kanalizácia"/! Vypúšťanie týchto vôd do kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody, kanalizácia kolabuje...

     Taktiež sa zakazuje otvárať počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách, príp. poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách.

     Čerpacie stanice, potrubia nestačia odvádzať odpadovú vodu a v najnižšie položených miestach potrubia kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.

    SEVAK, a.s. každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na utesňovanie splaškovej kanalizácie, na vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží, kontroluje každú podozrivú nehnuteľnosť zadymovacím a kamerovým zariadením a v prípade zistenia zasiela vlastníkovi nehnuteľnosti výzvu na odpojenie zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.

     Veríme, že dodržaním týchto nariadení, prispejete k zlepšeniu funkčnosti splaškovej kanalizácie v našej obci.

Ďakujeme za pochopenie!


Príloha

Vytvorené: 1. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 12:22
Autor: Obec Obecný úrad