Navigácia

Obsah

Realizovalo sa v roku 2015

Realizovalo sa v roku 2015

- maľovanie vstupných priestorov budovy AB 200

- kamerový systém

- výmena okien na budove obecného úradu

- výmena 3 autobusových zastávok

- parkovisko pred budovou požiarnej zbrojnice

- osadenie dopravného zrkadla U Mišov

- oprava rigolu U Puraša

- oprava MK U Mišov

- oprava MK U Vajdíka

- vyčístenie priepustu a oprava krajnice U Jurištov

- oprava kanalizačného poklopu U Blažkov

- oprava MK pri železničnej zastávke