Navigácia

Obsah

Realizovalo sa v roku 2016

Realizovalo sa v roku 2016

- zakúpenie a zabudovanie priemyselnej brány na budove PZ

- montáž zábradlia od Združenia D3 pri moste v obci a na Závrší

- rekonštrukcia priestorov praktickej lekárky v budove AB 200

- nová zubná lekárka

- vyspravenie výtlkov niektorých MK vreckovým asfaltom, výfrezom a kamenivom

- získanie osobného automobilu Fiat Scudo /darovacia zmluva s MV SR/ na rozvoz obedov seniorom

- schválenie "Zadania pre ÚPO" vypracovaný Ing. arch. Janom Burianom

- prerokovanie konceptu ÚPO

- rekonštrukcia kancelárií OÚ

- rozšírenie VO pod Grapami