Navigácia

Obsah

Realizovalo sa v roku 2017

Realizovalo sa v roku 2017

- spustenie úseku D3 Svrčinovec - Skalité

- začiatok výstavby úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

- asfaltácia MK v obci - U Vajdíka, U Kulle, U Hlaváča, U Mišov - pod cestou, cesta ku kostolu 

- vybudovanie chodníka pri MK od areálu mliekarne smerom do osady U Janka

- parkovisko pod cintorínom

- zalátanie výtlkov niektorých MK vreckovým asfaltom

- kamerový systém v MŠ

- vymaľovanie kultúrneho domu - sále, dovybavenie kuchyne

- kanalizácia budovy AB 200 a PZ

- zabudovanie druhej priemyselnej brány na PZ

- výkup pozemkov pod nový cintorín

- schválenie nového územného plánu obce