Navigácia

Obsah

Realizovalo sa v roku 2018

Realizovalo sa v roku 2018

- zábradlie pri cintoríne

- rekonštrukcia tanečnej sály v kultúrnom dome /pokládka novej dlažby, výmena otvorových výplní, zníženie stropu, výmena svietidiel/

- rekonštrukcia obecného úradu

- rekonštrukcie miestnych komunikácií /U Kupky, U Okapola, Zatky - U Kulle, odvodnenie U Vajdíka, U Mešťana - okolo zvonice, U Mišov - pod cestou, smer k rybníku, chodník do Hlaváča, za Jamkou, U Puraša, U Privarčáka/

- rekonštrukcia budovy TJ

- riešenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ