Navigácia

Obsah

Osobnosti obce


Peter Jilemnický - spisovateľ, novinár a učiteľ. V rokoch 1923 - 1929 učil a písal v osade U Deja. /nar. 18.03.1901 - zomrel 19.05.1949/

František Jurišta - akademický maliar /nar. 31.03.1925 - zomrel 13.03.2000/

František Dejčík - novinár, publicista a výtvarný fotograf /nar. 21.09.1938 - zomrel 26.08.2017/

PhDr. Ján Jurišta - žurnalista, diplomat, veľvyslanec ČSSR v Argentíne, vedec a kandidát na prezidenta v prezidentských voľbách v roku 2014 za KSS /nar. 23.08.1944/. V roku 2018 mu bolo udelené čestné občianstvo Obce Svrčinovec.

Peter Jaroš - prozaik, dramatik a filmový scénarista. V školskom roku 1961/1962 pôsobil ako učiteľ aj spisovateľ v našej obci. Toto jeho jednoročné učiteľské pôsobenie na základnej škole bolo pre neho veľmi motivujúce. Učil na škole, písal diplomovú prácu a dokončoval novelu "Poludnie na terase". /nar. 22.01.1940/

prof. Ing. Štefan Liščák, CSc. - odborník, ktorý celý svoj aktívny život venoval rozvoju poznania v oblasti cestnej dopravy a výchove nových dopravných inžinierov /nar. 27.05.1952 - zomrel 17.09.2015/

JUDr. Jozef Liščák - slovenský právnik a bývalý politik. V roku 1994 sa stal ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky vo vláde Vladimíra Mečiara /nar. 18.01.1947/

Anton Pajonk - zberateľ a autor rozprávok a príbehov pre deti. Autor kníh "Kysucké rozprávky", "Kysucké rozprávky 2", "Drotárova palica", "Kysucké rozprávky 3", "O dievčine z obrazu" a "Dar od mravčieho kráľa". /nar. 25.06.1953 - zomrel 19.07.2014/

Terézia Mešťanová /rod. Miková/ - autorka viacerých veršovaných rozprávok pre deti. Majstrovsky zvláda aj techniku richelie, s pomocou ktorej zhotovuje prekrásne kraslice. Spod jej rúk vychádzajú aj kroje pre bábiky. Inšpiruje sa ľudovou "módou" z rôznych kútov Kysúc. /nar. 25.11.1956/

Viera Sojčáková /rod. Cyprichová/ - učiteľka hudby, speváčka, organistka /nar. 18.05.1955/

Branislav Padyšák - fotograf, ktorý svoju prácu prezentoval na významných súťažiach "Na brehu priezračnej rieky", AMFO a zúčastnil sa aj na zahraničných výstavách /nar. 06.11.1982/

MVDr. Andrej Renčko, PhD. - veterinár, cestovateľ a spisovateľ. Je autorom viac ako 50 odborných článkov publikovaných vo vedeckých i odborných časopisoch. Okrem cestovania sa venuje aj fotografovaniu. Napísal knihu "Blízke diaľky", ktorá je o alternatívnom cestovaní po Slovenský, pobyte v prírode, trekoch, stretávaní sa s ľuďmi a hlavne o hľadaní kryštálov na Slovensku /nar. 06.07.1984/

Anna Škulavíková /rod. Gajdošová/ - rodáčka zo Svrčinovca. Je autorkou štyroch básnických zbierok, v ktorých okrem rodiny, ktorá je základom všetkého, ospevuje aj rodný kraj, okolie v ktorom žije, ľudí, čo sú a Boha, ktorý ju sprevádza.

PaedDr. Milan Pecka - ako učiteľ pôsobil v našej ZŠ 18 rokov. Po nežnej revolúcii zastupoval v našej obci 9 mesiacov starostu. Momentálne žije v ČR. V roku 2018 mu bolo udelené Čestné občianstvo Obce Svrčinovec.

Mgr. Slavomíra Filová - v rokoch 2005 - 2008 vyučovala ako externý pedagogický zamestnanec hru na klavír v Základnej umeleckej škole v Čadci a od roku 2008 pracuje v ZUŠ ako interný pedagogický zamestnanec - vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku. Medzi dôležité obdobie patrí rok 2013 - 2015, pretože pôsobila v Štátnom divadle v Košiciach ako člen orcherstra. Hosťuje v rôznych orchestroch na Slovensku ako člen orchestra - hrá na harfe v Štátnom komornom orchestri v Žiline. Okrem harfy ovláda hru na klavíri, zobcovej flaute a tiež spieva.

Mária Kotyrová - bola jednou z prvých kvalifikovaných učiteliek pre MŠ v Čadci. Do roku 1991 pôsobila ako riaditeľka MŠ v našej obci. V roku 1965 sa stala členkou a neskôr aj predsedkyňou miestnej organizácie Slovenského červeného kríža. Za prácu, ktorú vykonávala získala mnohé ocenenia, ako aj MS SČK - "Ďakovný list z Ústredného výboru SČK v Bratislave", III. stupeň, II. stupeň aj I. stupeň "Za obetavú a záslužnú prácu" a iné poďakovania.

Mgr. Vladimír Najdek - /hokejbal/ - od roku 2011 nastúpil na scénu nový, modro-žltý Dream Team Svrčinovec, ktorého iniciátormi vzniku bol Vladimír Najdek, Miroslav Krišica a svrčinovský farár Mgr. Radovan Čulák. Kapitánom tímu sa stal Mgr. Vladimír Najdek a tím začal zbierať veľké turnajové úspechy.

MUDr. Stanislav Moják - zubár, ktorý v obvodnom zdravotnom stredisku v našej obci pracoval dlhých 38 rokov

MUDr. Jarmila Pribylincová - detská lekárka, ktorá od roku 1981 nepretržite pracuje v našej obci a stará sa o zdravie tých najmenších, ale aj dospievajúcich

Ing. Mgr. Ivan Konečný - honorárny dekan - v našej obci pôsobil ako administrátor v rokoch 1991 - 1997. V roku 2018 mu bolo udelené Čestné občianstvo Obce Svrčinovec.