Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 64x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 34x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 50x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 46x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 59x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 63x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 56x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 58x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 56x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 45x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 52x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 54x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 58x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 59x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 42x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 51x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 58x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 44x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 40x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 55x

Stránka