Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 224x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 166x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 195x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 171x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 216x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 336x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 226x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 164x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 168x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 162x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 160x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 185x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 183x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 163x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 169x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 163x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 159x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 160x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 132x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 174x

Stránka