Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 394x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 284x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 347x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 301x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 363x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 510x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 617x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 249x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 271x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 262x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 235x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 328x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 341x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 300x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 257x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 390x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 245x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 262x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 223x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 261x

Stránka