Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 240x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 177x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 201x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 181x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 239x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 368x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 284x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 171x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 177x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 171x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 167x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 191x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 190x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 175x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 178x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 170x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 167x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 168x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 141x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 182x

Stránka