Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 103x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 65x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 86x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 77x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 94x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 127x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 88x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 85x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 88x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 71x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 79x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 86x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 91x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 87x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 77x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 80x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 82x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 71x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 66x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 87x

Stránka