Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 135x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 105x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 124x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 114x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 137x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 195x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 128x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 117x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 115x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 109x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 112x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 130x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 127x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 118x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 119x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 123x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 115x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 106x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 92x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 122x

Stránka