Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 305x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 240x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 288x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 220x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 307x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 456x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 476x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 213x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 222x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 220x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 199x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 286x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 291x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 259x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 211x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 290x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 205x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 214x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 176x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 219x

Stránka