Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 293x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 230x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 277x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 215x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 301x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 441x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 419x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 207x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 218x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 215x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 196x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 279x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 284x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 252x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 205x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 263x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 199x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 208x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 169x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 215x

Stránka