Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 47x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 19x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 38x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 35x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 43x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 33x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 37x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 44x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 44x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 33x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 39x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 41x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 45x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 42x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 22x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 40x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 41x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 34x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 29x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 41x

Stránka