Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 274x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 218x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 242x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 199x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 285x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 423x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 375x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 197x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 205x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 202x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 188x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 256x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 261x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 223x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 199x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 239x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 190x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 196x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 160x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 206x

Stránka