Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 177x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 133x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 157x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 141x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 175x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 285x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 165x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 141x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 142x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 128x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 135x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 159x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 156x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 143x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 143x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 140x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 135x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 127x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 109x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 147x

Stránka