Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 154x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 120x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 143x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 128x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 157x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 264x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 147x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 132x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 129x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 120x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 127x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 145x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 145x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 130x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 136x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 134x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 127x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 117x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 102x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 136x

Stránka