Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 327x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 252x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 305x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 256x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 322x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 471x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 540x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 222x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 234x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 230x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 206x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 297x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 302x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 270x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 223x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 329x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 216x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 225x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 187x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 235x

Stránka