Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 84x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 50x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 68x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 59x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 78x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 94x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 70x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 72x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 72x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 59x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 64x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 69x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 73x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 73x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 63x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 67x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 70x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 56x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 51x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 72x

Stránka