Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 6x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 4x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 5x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 7x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 6x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 8x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 5x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 9x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 9x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 9x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 8x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 8x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 7x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 9x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 5x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 9x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 6x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 4x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 5x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 6x

Stránka