Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 202x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 144x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 174x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 154x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 191x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 311x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 194x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 149x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 152x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 145x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 146x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 169x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 170x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 151x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 154x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 151x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 145x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 145x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 118x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 157x

Stránka