Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 116x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 81x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 103x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 95x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 113x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 158x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 104x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 99x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 98x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 89x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 92x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 107x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 109x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 99x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 90x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 104x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 96x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 88x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 76x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 105x

Stránka