Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

Sprievodná správa Stiahnuté: 261x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 194x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 218x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 192x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 262x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 392x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 348x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 187x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 194x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 186x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 180x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 222x

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 217x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 198x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 192x

05 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 191x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 179x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 187x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 152x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 194x

Stránka