Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SVRČINOVEC

04 výkres riešenia verejného technického vybavenia územia Stiahnuté: 181x

05 výkres - vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF Stiahnuté: 157x

06 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny a prírody vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 233x

07 výkres - schéma záväzných častí Stiahnuté: 132x

Uznesenia a zápisnice z OZ Svrčinovec 2008

Uznesenie 2008/079 Stiahnuté: 135x

Uznesenie 2008/078 Stiahnuté: 108x

Uznesenie 2008/077 Stiahnuté: 122x

Uznesenie 2008/076 Stiahnuté: 97x

Uznesenie 2008/075 Stiahnuté: 88x

Uznesenie 2008/074 Stiahnuté: 123x

Uznesenie 2008/073 Stiahnuté: 88x

Uznesenie 2008/072 Stiahnuté: 95x

Uznesenie 2008/071 Stiahnuté: 95x

Uznesenie 2008/070 Stiahnuté: 103x

Uznesenie 2008/069 Stiahnuté: 101x

Uznesenie 2008/068 Stiahnuté: 167x

Uznesenie 2008/067 Stiahnuté: 101x

Uznesenie 2008/066 Stiahnuté: 117x

Uznesenie 2008/065 Stiahnuté: 93x

Uznesenie 2008/064 Stiahnuté: 114x

Stránka