Navigácia

Obsah

Obecný úrad


Stránkové hodiny a dni na Obecnom úrade od 01.01.2019

Pondelok: 07.00 - 15.00 hod
Utorok: 07.00 - 15.00 hod
Streda: 07.00 - 17.00 hod
Štvrtok: 07.00 - 15.00 hod
Piatok: 07.00 - 13.00 hod
   
Stavebný úrad  
Pondelok: 07.00 - 15.00 hod
   

 

 
   
Hlavná kontrolórka obce  
Streda:  určená pre verejnosť 13.00 - 17.00 hod
 

 

 

Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00 hod

 

Organizačná štruktúra obecného úradu

Starostka obce

 

Mgr. Renáta Majchráková

 

Sekretariát, školstvo, web stránka obce

Dana Hajnošová

 

Ekonómka, správa majetku

Jana Zubričanová

 

Sociálne, opatrovateľská služba, matrika, evidencia
obyvateľstva, nebytové priestory

 

Mgr. Marcela Fonšová

 

Mzdové, byty, zástupca matrikárky Marta Zákopčanová

 

Dane, výber TKO, poľnohospodársvo

 

Viera Mrmusová

 

Stavebný úrad, ŽP (0,5 úväzok)

 

- od 16.08.2020 Mgr. Miroslava Štrbová

 

CO, výstavba, doprava

 

 

 

HKO (0,3 úväzok)

 

PhDr. Jana Romanová

   

Pracovný poriadok