Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 234x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 262x | 18.03.2017

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 299x | 18.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 309x | 18.03.2017

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 189x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 360x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 355x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 194x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 194x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 192x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 183x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 188x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 186x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 178x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 196x | 11.09.2017

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 197x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 218x | 18.03.2017

Finančné oddelenie

ziadost o financny prispevok.pdf Stiahnuté: 236x | 18.03.2017

Byty

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 529x | 23.11.2018

Komunálny odpad

Prihláška - Oznámenie k množstvovému zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby Stiahnuté: 189x | 24.01.2018

Stránka

  • 1