Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 192x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 200x | 18.03.2017

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 240x | 18.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 223x | 18.03.2017

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 145x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 317x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 317x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 139x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 145x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 152x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 138x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 137x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 144x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 137x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 150x | 11.09.2017

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 159x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 172x | 18.03.2017

Finančné oddelenie

ziadost o financny prispevok.pdf Stiahnuté: 196x | 18.03.2017

Byty

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 417x | 23.11.2018

Komunálny odpad

Prihláška - Oznámenie k množstvovému zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby Stiahnuté: 146x | 24.01.2018

Stránka

  • 1