Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

    Obec

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.10.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

133,00 EUR

Michal Cyprich a manž. Simona

Obec Svrčinovec

11.10.2019

dohoda

Rámcová dohoda

214 797,44 EUR

Strabag, s.r.o.

Obec Svrčinovec

02.10.2019

zmluva

Zmluva o výške príspevku a spôsobe poukázania dotá

Neuvedené

Mesto Čadca

Obec Svrčinovec

01.10.2019

zmluva

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Neuvedené

Alfemo, s.r.o.

Obec Svrčinovec

30.09.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

152,00 EUR

Róbert Strýček a manž. Marianna

Obec Svrčinovec

05.09.2019

dodatok k zmluve

Dodatok č. 1 ku Nájomnej zmluve č. 001-III-1004-SV

Neuvedené

Železnice SR

Obec Svrčinovec

30.08.2019

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

20,00 EUR

Jana Haceková

Obec Svrčinovec

30.08.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

174,00 EUR

Jana Haceková

Obec Svrčinovec

30.08.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

152,00 EUR

Dominika Garajová

Obec Svrčinovec

26.08.2019

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

20,00 EUR

Dominika Garajová

Obec Svrčinovec

22.08.2019

zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Marián Kulla

Obec Svrčinovec

12.08.2019

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

20,00 EUR

Katarína Haceková

Obec Svrčinovec

02.08.2019

zmluva

Zmluva o dielo

24 529,55 EUR

PAJMI spol. s r.o.

Obec Svrčinovec

31.07.2019

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

20,00 EUR

Ľuboslava Horváthová

Obec Svrčinovec

31.07.2019

dodatok k zmluve

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku

Neuvedené

Tibor Husák a manž. Marcela

Obec Svrčinovec

31.07.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

152,00 EUR

Janka Jarabicová

Obec Svrčinovec

31.07.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

143,00 EUR

Ľuboslava Horváthová

Obec Svrčinovec

31.07.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

171,28 EUR

Tibor Husák a manž. Marcela

Obec Svrčinovec

29.07.2019

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/K/46

500,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Svrčinovec

25.07.2019

zmluva

Kúpna zmluva

80,00 EUR

Kristína Pánková

Obec Svrčinovec

11.07.2019

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/21

1 000,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Svrčinovec

03.07.2019

dodatok k zmluve

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku

Neuvedené

Jaroslav Kulla a manž. Anna

Obec Svrčinovec

28.06.2019

zmluva

Zmluva o nájme časti pozemku

20,00 EUR

Róbert Šuška a Martina Frisová

Obec Svrčinovec

28.06.2019

zmluva

Zmluva o dielo č. 2/2019

9 960,00 EUR

ESEA SK, s.r.o.

Obec Svrčinovec

28.06.2019

zmluva

Zmluva o nájme bytu

150,00 EUR

Jaroslav Kulla a manž. Anna

Obec Svrčinovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: