Navigácia

Obsah

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Typ: ostatné
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci 1Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/. Je to neziskové združenie právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektroodpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.

Príloha

Vytvorené: 26. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2018 08:06
Autor: Obec Obecný úrad