Navigácia

Obsah

Materská škola


Nájdete na internetovej stránke: http://www.mssvrcinovec.sk

 

Počty detí v MŠ podľa zberu údajov:

školský rok 2009/2010 - 83 deti

školský rok 2010/2011 - 67 deti

školský rok 2011/2012 - 81 deti

školský rok 2012/2013 - 88 deti

školský rok 2013/2014 - 90 deti

školský rok 2014/2015 - 89 deti

školský rok 2015/2016 - 90 deti

školský rok 2016/2017 - 84 deti

školský rok 2017/2018 - 85 deti

školský rok 2018/2019 - 87 deti

školský rok 2019/2020 - 83 deti

školský rok 2020/2021 - 78 deti

školský rok 2021/2022 - 85 deti