Navigácia

Obsah

Základná škola


Nájdete na internetovej stránke: www.zssvrcinovec.sk

 

Počty žiakov v ZŠ podľa zberu údajov pre normatívne financovanie:

školský rok 2009/2010 - 346 žiakov

školský rok 2010/2011 - 357 žiakov

školský rok 2011/2012 - 346 žiakov

školský rok 2012/2013 - 335 žiakov

školský rok 2013/2014 - 326 žiakov

školský rok 2014/2015 - 315 žiakov

školský rok 2015/2016 - 301 žiakov

školský rok 2016/2017 - 302 žiakov

školský rok 2017/2018 - 290 žiakov

školský rok 2018/2019 - 277 žiakov

školský rok 2019/2020 - 252 žiakov

školský rok 2020/2021 - 250 žiakov

školský rok 2021/2022 - 247 žiakov