Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Trpezlivosť ruže prináša, ale kým na to prídeš, často sa na ich tŕňoch popicháš." /neznámy autor/

 

24.08.2019

21. jún - prvý letný deň 1

Je tu LETO a PRÁZDNINY!

Prajeme Vám príjemné prežitie dovolenkového a prázdninového obdobia!

Detail

22.08.2019

Rozlúčka s letom  1

Rozlúčka s letom

Obec Svrčinovec Vás pozýva na "Rozlúčku s letom" spojenú s benefičným koncertom pre nášho spoluobčana Rasťa Hlubíka. Príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec v piatok 06. septembra 2019 o 19.30 hod na futbalové ihrisko!

Detail

20.08.2019

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca 1

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca

Dňa 20.08.2018 bol na obecný úrad doručený otvorený list od obyvateľov Závršia, ktorý vznikol ako reakcia na žiadosť občanov U Mišov, ktorí petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním cesty na Závršie.

Detail

19.08.2019

Nominovania osobnosti VÚC Žilina 1

Nominovania osobnosti VÚC Žilina

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o súčinnosť pri Nominácií osobností Žilinského samosprávneho kraja. Uzávierka návrhov je do 31.08.2019.

Detail

08.08.2019

Pozvanie do divadla 1

Pozvanie do divadla

Obec Staškov Vás srdečne pozýva na reprízu divadelnej hry "Zabíjačka" do Kultúrneho domu Jozefa Kronera v nedeľu 01.09.2019 o 16.00 hod.

Detail

07.08.2019

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší a v Potoku

V stredu 04.09.2019 od 07.30 - do 15.45 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce Závršie a Potok.

Detail

06.08.2019

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny Zatky, U Kubale, U Meščky, U Vajdíka

V utorok 10.09.2019 od 07.30 - do 16.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce Zatky, U Kubale, U Meščky, U Vajdíka.

Detail

05.08.2019

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

Detail

26.07.2019

Odpis plynu 1

Odpis plynu

Oznamujeme Vám, že od 01.08.2019 bude pracovník SPP, a.s. Žilina vykonávať v našej obci odpis plynu. Na požiadanie sa Vám preukáže služobným preukazom.

Detail

25.07.2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS 1

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS

Obec Svrčinovec v zmysle Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie s podnikaním "Obecný podnik Svrčinovec - OPS" s nástupom do funkcie od 01.10.2019.

Detail

01.07.2019

Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Okresný úrad Žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Termín čiastočnej uzávierky je od 24.07. do 30.11.2019. Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh.

Detail

25.06.2019

Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať od 19.08.2019 do 23.08.2019 a v piatok 30.08.2019 z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

13.06.2019

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený pre verejnosť od 01.05.2019. Od 01.06.2019 bude správu ihrísk vykonávať p. Anna Vršková - kontakt 0951 283 597.

Detail

06.09.2019

Benefičný koncert 1

Benefičný koncert

V piatok 06.09.2019 sa v areáli TJ Beskyd uskutoční benefičný koncert pre rodinu Rasťa Hlúbika. Srdečne Vás všetkých pozývame!

Detail

15.09.2019

Závršanský kermaš 1

Závršanský kermaš

V nedeľu 15.09.2019 Vás srdečne pozývame na "Závršanský kermaš".

Detail

03.10.2019

Uvítanie detí do života 1

Uvítanie detí do života

Vo štvrtok 03.10.2019 uvítame na obecnom úrade našich najmenších spoluobčanov narodených v rokoch 2018/2019.

Detail

27.10.2019

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 27.10.2019 Vás pozývame na spoločenské posedenie ku mesiacu úcty k starším.

Detail

23.11.2019

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

V sobotu 23.11.2019 Vás pozývame na tradičný katarínsky ples.

Detail