Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Skutoční priatelia sú ako zrkadlo a tieň. Zrkadlo ti nikdy neklame a tieň ťa nikdy neopustí." /neznámy autor/

 

17.06.2019

Poľovnícka výstava 1

Poľovnícka výstava

V dňoch 20. - 23. júna 2019 sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Obci Čierne poľovnícka výstava.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Oznam pre majiteľov psov 1

Oznam pre majiteľov psov

Každoročné očkovanie psov sa uskutoční v pondelok 1. júla 2019.

Detail

13.06.2019

Povinné čipovanie psov 1

Povinné čipovanie psov

Od 01.09.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, preto od tohto dátumu je už povinnosť čipovania psov a mačiek. Čipovanie aj naďalej zabezepčuje veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra. V ňom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi.

Detail

12.06.2019

Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 12.06.2019 od 06.00 hod až do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Detail

01.06.2019

Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august bude prevádzka zatvorená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Detail

01.06.2019

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 12.07.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

14.05.2019

Poďakovanie Aničky Gajdošovej Škulavíkovej 1

Poďakovanie Aničky Gajdošovej Škulavíkovej

POĎAKOVANIE RODNEJ ZEMI

Detail

07.05.2019

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Pozor - splatnosť platenia daní a poplatkov sa blíži!

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2019 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2019.

Detail

06.05.2019

Povinný systém finančnej správy eKasa 1

Podnikatelia pozor - povinný systém finančnej správy eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

Detail

01.05.2019

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený pre verejnosť od 01.05.2019. Od 01.06.2019 bude správu ihrísk vykonávať p. Anna Vršková - kontakt 0951 283 597.

Detail

30.04.2019

Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovné poriadky ŽSR a SAD

Oboznámte sa s cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Taktiež Vám dávame do pozornosti nový cestovný poriadok SAD od 09.06.2019.

Detail

30.04.2019

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na jún 2019

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom.

Detail

01.04.2019

Odpoveď k požiadavke  1

Odpoveď k požiadavke

Oboznámte sa s vyjadrením Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej požiadavke na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati Čadca - Skalité - Skalité Serafínov a späť.

Detail

05.07.2019

Krojovaná svätá omša 1

Krojovaná svätá omša

V piatok 05.07.2019 Vás pozývame na krojovanú sv. omšu.

Detail

06.07.2019

Svrčinovský kermaš 1

Svrčinovský kermaš

V sobotu 06.07.2019 Vás pozývame na tradičný Svrčinovský kermaš.

Detail

10.08.2019

Panthers Cup 1

Panthers Cup

V sobotu 10.08.2019 sa uskutoční ďalší ročník Panthers Cup.

Detail

15.09.2019

Závršanský kermaš 1

Závršanský kermaš

V nedeľu 15.09.2019 Vás srdečne pozývame na "Závršanský kermaš".

Detail

27.10.2019

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 27.10.2019 Vás pozývame na spoločenské posedenie ku mesiacu úcty k starším.

Detail