Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/. V roku 2018 si pripomíname 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "V okamihu, keď je človek dostatočne múdry, aby dokázal dať pozor, kam vstúpi, je už príliš starý na to, aby niekam chodil." /Joey Adams/

 

15.10.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. OBOZNÁMTE SA SO ZAREGISTROVANÝMI KANDIDÁTMI NA STAROSTU, AKO AJ NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Detail

12.10.2018

Október - mesiac úcty k starším 1

Október - mesiac úcty k starším

Obecný úrad pripravil pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostné posedenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 21.10.2018 o 15.00 hod v kultúrnom dome. V programe vystúpia deti MŠ a ZŠ, FSk Svrčinka a Simonka Mária Halvoníková - heligonkárka a účastníčka súťaže Česko Slovensko má talent. Srdečne Vás pozývame!

Detail

11.10.2018

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 1

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

Od 15.10. do 21.10.2018 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska "Pýtajme si slovenské". Vyzývame preto občanov, aby sa aktívne zapojili do tejto kampane a nakupovali slovenské výrobky. Každoročne sa darí nadchnúť touto myšlienkou viac ako milión občanov, ktorí sa aktívne zapájajú svojimi nákupmi do kampane a pomáhajú tak spoločne zlepšovať život nás všetkých. Spoločne úspešne budujeme nákupný patriotizmus na Slovensku.

Detail

11.10.2018

Na bicykli k susedom 1

Na bicykli k susedom

V rámci cezhraničného projektu s názvom "Na bicykli k susedom" bude Moravskosliezský kraj so Slovenskou republikou poriadať cyklistický závod a roadshow s cyklo tématikou.

Detail

11.10.2018

Našli sa kľúče od auta 1

Našiel sa zväzok kľúčov

V piatok 19.10.2018 sa našiel na na autobusovej zastávke zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže prevziať na sekretariáte obecného úradu /obrázok je fiktívny/.

Detail

11.10.2018

Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno v základnej škole

V utorok 23.10.2018 bude žiakom ZŠ druhého až štvrtého ročníka udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ.

Detail

10.10.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok 26. októbra 2018 o 15.00 hod sa bude konať riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

16.09.2018

Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Združenie D3 Svrčinovec - Skalité Vám oznamuje, že v dňoch 02.10.2018 - 30.11.2018 je plánovaná realizácia úpravy komunikácií po ukončení stavby, t.j. oprava /obnova/ asfaltového krytu ciest č. I/11 a I/12 v k.ú. Svrčinovec, Čierne a Skalité.

Detail

16.09.2018

Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné.

Detail

14.09.2018

Upozornenie na zaburinené pozemky 1

Upozornenie na zaburinené pozemky

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor upozorňuje na stúpajúcu zaburinenosť pozemkov, ktorých každým rokom pribúda. Vyzýva preto všetkých vlastníkov alebo nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Detail

01.09.2018

Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že v priebehu mesiaca september 2018 bude spustená prevádzka muštárne na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90.

Detail

31.08.2018

Žiadosť o pomoc 2

Poďakovanie

Oznamujeme občanom, že dňom 31.08.2018 končí zber plastových vrchnáčikov pre Adamka Kopasa. Adamkova rodina veľmi pekne ďakuje všetkým ochotným ľuďom, ktorí vrchnáčiky zbierali. Ďakujeme!

Detail

11.07.2018

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2018

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD..

Detail

26.06.2018

Monografia obce Svrčinovec 1

Monografia obce Svrčinovec

Práve v týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

20.06.2018

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 09.11.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

21.10.2018

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

Pozývame všetkých starších občanov našej obce na posedenie pri vínku a peknej piesni.

Detail

17.11.2018

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

Príďte sa zabaviť na tradičný Katarínsky ples v našej.

Detail

30.11.2018

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne pre malých i veľkých

Pozývame deti ako aj ich rodičov a starých rodičov na tvorivé dielne, ktoré obecný úrad organizuje v spolupráci so základnou školou.

Detail

01.12.2018

Adventný koncert 1

Adventný koncert

Srdečne Vás pozývame na adventný koncert v našej obci pred treťou adventnou nedeľou.

Detail

07.12.2018

Mikuláš + Mikulášske trhy 1

Mikuláš + Mikulášske trhy

Pozývame všetkých na mikulášske trhy a zároveň aj na rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail