Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3385 /stav k 31.12.2019/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

13.01.2020

Prvý Svrčinovčan v roku 2019 1

Prvý Svrčinovčan v roku 2020

Dňa 11.01.2020 sa v nemocnici v Čadci narodila prvá občianka Svrčinovca v roku 2020. Aneta Kráľová od Jurištov sa narodila mamičke Romane Hudákovej a oteckovi Romanovi Kráľovi. Rodinke srdečne gratulujeme a malej Anetke želáme do života veľa zdravia a šťastia!

Detail

07.01.2020

Obecný úrad zatvorený 1

Knižnica zatvorená

Oznamujeme občanom, že z technických príčin bude obecná knižnica zatvorená od 07.01.2020 až do odvolania. Vrecia na separovaný zber sa budú vydávať v kancelárií na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

01.01.2020

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na február 2020

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.30 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom.

Detail

31.12.2019

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 2020

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2019 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok alebo im bolo vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Detail

23.11.2019

Kalendár obce 2020 1

Kalendár obce 2020

Opäť i tento rok sme pripravili Kalendár obce na rok 2020 s termínmi kultúrnych akcií, ako aj odvozu TKO a iné. Prevziať si ho môžete v stránkové dni na obecnom úrade.

Detail

19.11.2019

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2020

Oznamujeme občanom, že daň ako aj ďalšie poplatky sa začnú vyberať až od 17.02.2020.

Detail

09.10.2019

Voľby do NR SR 2020 1

Voľby do NR SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29.02.2020.

Detail

20.09.2019

Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

V júni 2018 uzrela svetlo sveta monografia o našej obci. Pre záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je stále k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

05.09.2019

Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2. Ďalej ponúka od 01.01.2020 na prenájom voľné nebytové priestory o výmere 16 m2 /bývalé nechtové štúdium/. Záujemcovia o uvedené nebytové priestory sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u Mgr. Fonšovej.

Detail

05.08.2019

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

Detail

18.02.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018

Obec Svrčinovec v zmysle zákona zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018.

Detail

31.12.2018

Informačné tabule

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce.

Detail

10.10.2018

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania.

Detail

02.05.2017

Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú záujem dostávať sms správy o hlásení informácií v obecnom rozhlase, aby nahlásili svoje mobilné číslo na obecnom úrade, a to buď formou osobne na OÚ, telefonicky na číslach 041/4371 827 alebo 0904 437 437 alebo e-mailom obec@svrcinovec.sk . Uvedená služba bude bezplatná!

Detail

22.02.2020

Ostatky 1

Ostatky

V sobotu 22.02.2020 Vás pozývame na "ostatky".

Detail

29.02.2020

Parlamentné voľby 1

Parlamentné voľby

V sobotu 29.02.2020 sa uskutočnia parlamentné voľby.

Detail

03.04.2020 - 06.04.2020

Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

V dňoch od 03.04.2020 do 06.04.2020 sa uskutoční veľkonočná výstava v kultúrnom dome.

Detail

30.04.2020

Stavanie mája 1

Stavanie mája

Pozývame Vás na stavanie mája - štvrtok 30.04.2020.

Detail

21.05.2020

Stretnutie jubilantov 1

Stretnutie jubilantov

70, 80 a 85 -roční jubilanti - štvrtok 21.05.2020

Detail