Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Správne konania podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obce Svrčinovec, Obecný úrad č. 858, 023 12 alebo elektronicky na adresu:  obec@svrcinovec.sk v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Svrčinovec.

 

Začaté správne konania v k.ú. Obce Svrčinovec:

2014

201/2014 - Obec Svrčinovec 858 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 07.02.2014 po dobu 7 dní

 

254/2014 - Miroslav Krella, Čierne 469 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 17.02.2014 po dobu 7 dní

 

276/2014 - NDS, a.s. Bratislava - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 24.02.2014 po dobu 5 pracovných od zverejnenia

 

669/2014 - Bc. Marcela Zvercová, Svrčinovec 301 - Žiadosť o súhlas na výrub stromov v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 15.05.2014 po dobu 7 dní

 

1326/2014 - Štefánia Sojková, Svrčinovec 830 - Žiadosť o súhlas na výrub stromov v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 15.10.2014 po dobu 7 dní

 

276/2014 - nové jednanie - NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09  Bratislava - Žiadosť o súhlas na výrub drevín pre potreby výstavby Diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec podľa inventarizácie z 03/2014 v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 02.03.2015 po dobu 5 pracovných dní od zverejnenia

2015

964/2015 - Peter Poláček, Svrčinovec 942 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 20.07.2015 po dobu 5 pracovných dní

 

981/2015 - Združenie D3 Svrčinovec-Skalité, Váhostav-SK, a.s. Bratislava - Žiadosť o súhlas  na výrub drevin v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 07.03.2015 po dobu 5 pracovných dní

 

1264/2015 - Anna Kubalíková, Svrčinovec 635 - Žiadosť o súhlas na výrub drevin v k.ú.Svrčinovec - vyvesené 23.09.2015 po dobu 5 pracovných dní

 

1459/2015 - Mária Krellová, Svrčinovec 737 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 02.11.2015 po dobu 5 pracovných dní

2016

198/2016 - Rímsko-katolícka cirkev Svrčinovec 973 - Žiadost o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 16.02.2016 po dobu 5 pracovných dní

 

680/2016 - Milan Tomaščin, Svrčinovec 354 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 30.06.2016 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-855/2016 - Ján Gomola, Svrčinovec 799 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 12.09.2016 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-924/2016 - František a Anna Michalina, Svrčinovec 868 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 26.09.2016 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-1041/2016 - Mária Strýčková, Svrčinovec 583 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 03.11.2016 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-1125/2016 - Základná škola Svrčinovec 336 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 29.11.2016 po dobu 5 pracovných dní

2017

OU-159/2017 - Ing. arch. Pavol Visczor, Žilina - Kubínska 7 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 20.02.2017 po dobu 5 pracovnýcz dní

 

OU-216/2017 - Stanislav Čarnecký, Svrčinovec 505 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 06.03.2017 po dobu 5 pracovnýc dní

 

OU-239/2017 - Mária Slováková, Svrčinovec 805 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 13.03.2017 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-309/2017 - Roľnícke družstvo Čierne-Svrčinovec, Čadca - Horná 1632 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 27.03.2017 po dobu 5 pracovnýc dní

 

OU-310/2017 - Roľnícke družstvo Čierne-Svrčinovec, Čadca - Horná 1632 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 27.03.2017 po dobu 5 pracovnýc dní

 

OU-314/2017 - Materská škola Svrčinovec 856 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 28.03.2017 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-317/2017 - Združenie D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, Bratislava - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 28.03.2017 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-696/2017 - Peter Beliančin, Čadca - Podzávoz 346 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 28.07.2017 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-833/2017 - Róbert Slicho, Svrčinovec 756 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 11.09.2017 po dobu 5 pracovnýchdní

 

OU-1027/2017 - Miroslav Krella, Čierne 465 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 30.10.2017 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-1038/2017 - Michal Hlava, Bratislava - Hečkova 18 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 03.11.2017 po dobu 5 pracovných dní

 

OU-1062/2017 - Jaroslav Kuffa, Svrčinovec 461 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 13.11.2017 po dobu 5 pracovnýchdní

OU-1177/2017 - Materská škola Svrčinovec 856 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny /nová upravená žiadosť došla 09.01.2018/ - vyvesené 09.01.2018 po dobu 5 pracovných dní

2018

OU-178/2018 - Agnesa Kubalíková, Svrčinovec 876 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 21.02.2018 po dobu 5 pracovných dní

OU-726/2018 - Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Svrčinovec 973 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 03.08.2018 po dobu 5 pracovných dní

OU-765/2018 - Adela Kupková, Svrčinovec 387 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 15.08.2018 po dobu 5 pracovných dní

2019

OU-191/2019 - Ing. Marian Urbánek, PhD., Čadca - Chalúpkova 156/13 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 25.02.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-192/2019 - Mgr. Renáta Majchráková, Svrčinovec 989 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 25.02.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-222/2019 - Jozef Vrškový a manž. Anna, Svrčinovec 149 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 05.03.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-268/2019 - Metalcom, s.r.o. Svrčinovec 1133 - Žiadosť o súhlas na výrub drevín - vyvesené 21.03.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-789/2019 - Ján Kubišta, Svrčinovec 928 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 03.09.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-867/2019 - Jarmila Švancárová, Svrčinovec 548 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 24.09.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-920/2019 - Mária Strýčková, Svrčinovec 583 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 03.10.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-993/2019 - Dušan Kubalík, Svrčinovec 586 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 28.10.2019 po dobu 5 pracovných dní

OU-1007/2019 - Vladímír Jurišta, Svrčinovec 751 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 30.10.2019 po dobu 5 pracovných dní

2020

OU-553/2020 - Peter Kubica, Svrčinovec 1112 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 15.06.2020 po dobu 5 pracovných dní

2021

OU-190/2021 - Anna Padyšáková, Svrčinovec 288 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 15.03.2021 po dobu 5 pracovných dní

OU-788/2021 - Pavol Zákopčan, Svrčinovec 151 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny - vyvesené 20.09.2021 po dobu 5 pracovných dní

OU-902/2021 - Ľuboslav Smolka, Oščadnica 1539 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 06.12.2021 po dobu 5 pracovných dní

2022

OU-3/2022 - Železnice SR, Bratislava - Klemensova 8 v zastúpení Reming Consult, a.s., Bratislaa - Trnavská cesta 27, písomná adresa Reming Consult, a.s. - pracovisko Žilina - Hollého 6 - Žiadosť o súhlas s výrubom drevín - "Modernizácia koridoru, št. hranica ČR/SR Čadca - Krásno nad Kysucou /mimo/ železničná trať, 3 etapa" - vyvesené 18.01.2022 po dobu 5 pracovných dní

stavebné povolenie (1.8 MB)

OU-113/2022 - Antónia Neuwirthová, Svrčinovec 103 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 11.02.2022 po dobu 5 pracovných dní

OU-130/2022 - Základná škola Svrčinovec 336 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 15.02.2022 po dobu 5 pracovných dní

OU-221/2022 - František Kavuliak, Bratislava - Vetvárska 19 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 26.04.2022 po dobu 5 pracovných dní

OU-822/2022 - Mária Karpitová, Svrčinovec 577 - Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v k.ú. Svrčinovec - vyvesené 05.10.2022 po dobu 5 pracovných dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedá: Obec Obecný úrad

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Futbalový turnaj o pohár starostky obce 2016 - 14

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Natur-pack - Chránime životné prostredie

natur pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Rozhlasové relácie

rozhlas

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 3
DNES: 340
TÝŽDEŇ: 1987
CELKOM: 1105079

Môžete mať záujem